Erasmus + KA2

CFU har mange års erfaring med at deltage i strategiske partnerskaber i samarbejde med både skoler og kommuner. Projekterne har alle været finansieret af EUs program Erasmus + KA2.

Erasmus + KA2

CFU deltager i nedenstående KA-2 ERASMUS+-projekter enten som projektejere eller partnere:

  • PBL - Project Based Learning and Content and Language Integrated Learning.
  • PBL 2 - PBL-using games as a focus.
  • Play2lead
  • SHELFIE

Læs om projekterne nederst på siden. 

Lars Clausen Konsulent og projektleder

PBL - Project Based Learning and Content and Language Integrated Learning:
Et strategisk partnerskab mellem Wales, Murcia og UCL. Projektet udvikler projekt- og problembaseret undervisning, der fremmer innovative og kreative læringsstrategier, med særligt fokus på flersproglighed. Fra UCL deltager 4 skoler med elever fra mellemtrinnet. Projektet løber 2018-2021

PBL 2 - PBL- using games as a focus
Strategisk partnerskab mellem Norge (Svalbard), Porto, Wales og Danmark. Gennem udvikling af spil i et projekt og problembaseret fokus, skal elever og lærere i 3 år undersøge, lege og afprøve spilbaserede elementer i undervisningen. Fra Danmark deltager 3 skoler, der alle understøttes af en UCL konsulent. 2020-2023.

Play2lead
UCL er projektejer af dette projekt, der udvikler brætspil, der fremmer elevernes servant leadership. I projektet er der fokus på udviklingen af dialogiske og demokratiske kompetencer. I projektet afprøves spilelementer, dialogiske processer og konkret spilproduktion. Projektet er udviklet og gennemført med Portugal, både skole og NGO, Estland og Italien. Projektet afsluttes sommer 2021 og du kan hente brætspillet til din klasse.

SHELFIE
CFU er partner i dette projekt, der koordineres af Malmø Kommune. Desuden deltager Oulu Kommune, Dublin West Education Centre, University of Pisa og NUCLIO NUCLEO INTERACTIVO DE ASTRONOMIA ASSOCIACAO o Portugal som partnere.
Formålet er dels at indsamle og udvikle læringsressourcer med fokus på internetsikkerhed og dels at udvikle et evalueringsværktøj til skoler, som redskab til at kunne præcisere skolens status for håndtering af internetsikkerhed i undervisning og elevernes bevidsthed om dette. Yderligere vil dette værktøj kunne vejlede skoler i konkrete understøttende tiltag, der kan udvikle skolens strategi for implementering af teknologi.

Find mere information om SHELFIE