Play@heart

Play@heart er et projekt under Playful learning programmet, og har som fokus at være nysgerrig på, hvordan legende og innovative tilgange kan understøtte børns læring om og med teknologi. 12 skoler fordelt i hele landet skal sammen undersøge, udvikle og skabe kreative læringsmiljøer.

PLAY AT HEART - sammen om leg og læring!

Fra UCLs dækningsområde deltager Sct. Hans skole og Tåsinge skolen. På hver skole afsættes tid og rum til at arbejde med legende tilgange i fælleskab. Skolerne skal undersøge og etablere kreative læringsmiljøer, der kan danne rammen for at lege og lære med teknologier. Skolerne skal udvikle Playlabs, og læringsmiljøer hvor de kan undersøge og etablere nyskabende, utraditionelle og motiverende tilgange til læring.

De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner. Skoleudviklingsprojektet løber frem til 2025.

Projektet understøttes af CFU gennem konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Læs mere om projektet.

Ture Reimer Mattesen Konsulent, teknologiforståelse
Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, teknologiforståelse