Realkompetencevurdering

Har du mistet dit job, skal du til at tilegne dig nye kompetencer, eller vil du gerne styrke dit CV?

Så er en realkompetencevurdering vejen frem.

Med en realkompetencevurdering får du papir på den viden, de færdigheder og de kompetencer, som du har opnået gennem både arbejds- og fritidslivet. Med en RKV kan du nemlig få anerkendt de kompetencer, som du f.eks. har fået via organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverve, frivilligt arbejde samt fra div. kurser og uddannelser.    

Hos UCL kan du blive realkompetencevurderet på tre måder.

  • Du kan få vurderet dine kompetencer i forhold til at blive optaget på en uddannelse, som du ikke umilddelbart opfylder optagelseskravene til.
  • Du kan få bevis på et eller flere fag, og dermed komme hurtigere gennem en uddannelse.
  • Du kan få bevis for, at du har kompetencer der svarer til en hel uddannelse.  

 

Mød vores vejledere

Marianne Tolstrup, konsulent Arbejder bl.a. med didaktik og skoleudvikling
André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for akademiuddannelse og realkompetencevurdering (RKV)

Har du spørgsmål?