Realkompetence-vurdering

Få papir på det du kan

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Er du interesseret i at komme i gang med en videregående uddannelse som fx en akademi- eller en diplomuddannelse, så kan du komme videre med en realkompetencevurdering (RKV).

Fordele:

  • Du kan få vurderet dine kompetencer i forhold til at blive optaget på en uddannelse, som du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene til.
  • Du kan få bevis på et eller flere fag, og dermed komme hurtigere gennem en uddannelse.
  • Du kan få bevis for, at du har kompetencer der svarer til en hel uddannelse.

Mød vores vejledere

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for akademiuddannelse og realkompetencevurdering (RKV)
Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan
Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering

Har du spørgsmål?