Forundringsfællesskab: Børnesorger og børneglæder

Vær med i et fagligt forundringsfællesskab på tværs af pædagoguddannelsen, forskningen og den pædagogiske praksis, hvor vi fokuserer på børneperspektiv med afsæt i dokumentarfilmen Barndom.

Forundringsfællesskab er et koncept ved pædagoguddannelsen, der samler studerende, pædagoger, ledere og undervisere/forskere for i fællesskab at forundres over barndomspædagogikken.

Børns trivsel er i disse år et væsentligt tema i såvel den offentlige som pædagogfaglige debat. Denne opmærksomhed på børns trivsel rejser spørgsmål om, hvordan vi kan forstå og arbejde med begrebet trivsel i dag. Derfor vil vi gerne dette efterår invitere jer til drøftelse af trivsel i et fagligt forundringsfællesskab på pædagoguddannelsen. Hvordan kan vi som pædagoger, ledere, undervisere, studerende og forskere forstå og nuancere trivselsbegrebet – og ikke mindst arbejde med trivsel i praksis? Dette bliver omdrejningspunktet for det sidste forundringsfællesskab i indeværende år.

Vi mødes næste gang onsdag d. 8. november kl. 16.00-18.00.

Her ser vi to små uddrag af filmen ”Barndom” af Margreth Olin. Ud fra dette, samt den læste tekst, diskuterer og forundres vi med afsæt i begrebet trivsel.

Forberedelse: Læs teksten (Lind & Gregersen, 2010). ”Trivsel – indkredsning og definition” (som du får tilsendt ved tilmelding).

Lokale: C.403/PlayLab

Forplejningen består af kaffe og kage. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest 29. oktober 2023 på mail: Forundringsfaellesskab@ucl.dk

Vi kan sagtens være flere: Videregiv gerne informationen til andre der kunne være interesserede i at diskutere pædagogik og trivsel med os.

Adresse:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Niels Bohrs Allé 1

5230 Odense M

 

Hvad er et forundringsfællesskab?

Forundringsfællesskabet er et fagligt fællesskab, hvor man sammen med ligesindede kan (for)undres over væsentlige barndomspædagogiske emner. Eksempler kunne være:

Hvad er barndom?

Hvad er børneperspektiv?

Hvad er god pædagogik?

Møderne giver tid og rum til at fordybe sig i gamle og nyere klassiske tekster eller dokumentarfilm og sammen reflektere over, hvad de kan sige os i dag i vores forskellige praksisser, hvad enten man er studerende, pædagog, leder, underviser eller forsker. Vi bringer forskellige pædagogiske perspektiver i spil og dykker ned i filmens eller teksternes forunderlige universer.

Møderne faciliteres, men der er ikke tale om oplæg, men om samtale med afsæt i tekst og/eller film.

 

Spørgsmål?

Kontakt Anna Busk Rasmussen, abra@ucl.dk

 

 

Anna Busk Rasmussen Lektor og tovholder for FUI
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.