Projekter

Skal din virksomhed eller organisation have tilført ny viden?

De studerende på en erhvervsakademiuddannelse har hyppigt projektarbejde og her kan din virksomhed komme ind i billedet. Ud fra en afgrænset problemstilling arbejder en gruppe studerende hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen, og i samarbejde med din virksomhed bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres.

Vi sætter viden i spil

Vores uddannelser spænder vidt, men har alle det til fælles, at de retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet. Gennem blandt andet innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring. 

Projektsamarbejde med os kan tage mange former. I den daglige læring på erhvervsakademiet får de studerende 'hands-on' erfaring, idet der i fagene arbejdes med at omsætte teori til praksis gennem projekter og afgrænsede problemstillinger for konkrete virksomheder.

Teknologi og byggeri

Maria Windt Jul Chef for Erhvervsfremme og Projektudvikling