Projekter

Vi tilfører ny viden til organisationer og virksomheder

Hos UCL samarbejder vi med organisationer og virksomheder. Det gælder både projektsamarbejde og udvikling af undervisningstilbud.

Vi sætter viden i spil

Vores uddannelser spænder vidt, men har alle det til fælles, at de retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet og velfærdssektoren. Gennem blandt andet innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring. 

Nedenfor kan du se et udpluk af de projektsamarbejder vi har med andre organisationer.

Maria Windt Jul Chef for Erhvervsfremme og Projektudvikling

UCL er en samarbejdspartner i Erasmus+ projektet kaldet "European Excellence in Dairy Learning". Dette ambitiøse projekt har som mål at etablere ni Center of Vocational Excellence (CoVE) inden for mejeribranchen i hele Europa.

Et CoVE repræsenterer et transnationalt netværk og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, sektororganisationer og enheder tilknyttet erhvervsrettet uddannelse. UCL deltager aktivt som en partner i dette projekt sammen med Københavns Universitet og Aarhus Universitet, Dansk industri og Arla.
Kold College fungerer som lead partner i projektet, som har til formål at innovere og optimere uddannelser inden for mejeriområdet, både på grundniveau(mejerist) og efter- og videreuddannelse.

På UCL bidrager vi eksempelvis ved at løfte kompetencerne hos underviserne på Kold College inden for områder som pulver- og mælkekonservesproduktion samt automatisering.

UCL har udviklet et online undervisningsmodul i mælkekonserveringsteknologi til AU i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Dette modul er blevet efterspurgt af mejeriindustrien som et vigtigt element i efteruddannelse for mejerister.

Projektet spiller en afgørende rolle i at skabe et nationalt netværk omkring mejeriuddannelser, der strækker sig fra erhvervsuddannelser til kandidatniveau.
Samtidig etableres der også et internationalt netværk på tværs af de ni CoVE'er, som vil fremme videndeling og samarbejde inden for mejeribranchen på tværs af Europas grænser."

Kold Colleges projektside om Dairy learning

Dairy Sector Skills projektside

Helle Thastum Uddannelsesleder

Baggrund for dette projekt er Uddannelses- og forskningsministeriets ekstrabevilling til initiativer, der skal bidrage til at styrke overgangen mellem studie- og praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen.

Projekt Styrkelse af overgange mellem teori og praktik