Pædagogers forberedelse(stid)

Dette forskningsprojekt giver viden om, hvordan forberedelse indgår i det pædagogiske arbejde i danske daginstitutioner.

I projektet Pædagogers forberedelse(stid) (2024 - 2025) undersøger vi, hvordan forberedelse indgår i det pædagogiske arbejde i danske daginstitutioner. I diskussioner om rammer for pædagogfaglig udvikling mangler der viden om pædagogers forberedelse, herunder hvor meget forberedelsestid pædagoger har, hvad forberedelsen bliver brugt til – og hvilken betydning pædagogers forberedelse kan have for såvel pædagogisk praksis som pædagogers arbejdsliv.

Målet med forskningsprojektet er dels kvantitativt at afdække udbredelsen og variationen af forberedelsestid på tværs af landets kommuner, og dels kvalitativt at undersøge hvordan forberedelse forstås og kulturelt forankres i tre lokale daginstitutioner.

Projektets kvantitative spor tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 daginstitutionsledere i hele landet, imens det kvalitative spor tager udgangspunkt i etnografisk feltarbejde i samarbejde med pædagoger i tre daginstitutioner.

Forskningsprojektet bidrager til at nuancere diskussioner af pædagogers arbejdsvilkår og muligheder for at indgå i fælles faglig udvikling af lokale praksisser – på nationalt og kommunalt plan. Viden fra projektet kan desuden forhåbentlig inspirere til at fremme fælles faglig forberedelse på lokalt plan.

På denne side vil vi formidle resultaterne fra projektet.

”Pædagogers forberedelse(stid)” er støttet af BUPL’s forskningspulje.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os via e-mail på hbko@ucl.dk eller chhs1@ucl.dk

Hjørdis Brandrup Kortbek Lektor, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.