Generel information om UCL forskning

Find information om UCLs forskningsgrundlag, forskningspraksis, ansvarlig forskning og UC Viden - professionshøjskolernes videndatabase.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som vores uddannelser er rettet mod.

Grundlag for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Ansvarlig forskning

UCL's politik for ansvarlig forskning skal bidrage til at sikre den højeste kvalitet og troværdighed i alle institutionens forskningsaktiviteter.

Politik for ansvarlig forskning

Retningslinjer for forskningspraksis

Retningslinjerne beskriver håndteringen af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis eller tvivlsom forskningspraksis.

Retningslinjer for håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis

UC Viden

UC Viden er Danmarks portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter samt forsker- og underviserprofiler i professionshøjskolen.

UC Viden - Professionshøjskolernes videndatabase