Ledelse

Hvad kendetegner god ledelse? Og hvad betyder god ledelse for kvalitet og sammenhængskraft i velfærdssamfundet?

På UCL forsker vi i god ledelse på tværs af uddannelsesområder og forskningsfelter. Den gode ledelse er en påvirkende faktor for, at de krav og forventninger, vi alle har til samfundets institutioner, kan blive indfriet.

Sådan forsker vi i ledelse

Forskningen tager udgangspunkt i en forståelse af ledelse som processer, hvor man øver indflydelse på andre med henblik på at skabe fælles forståelse om, hvad der skal gøres og hvordan, og processer som fremmer individuelle og kollektive anstrengelser for at nå fælles mål.

Ledelse er således fundamentalt en humanistisk aktivitet, hvor resultater skabes i samspillet mellem mennesker. Ledelse udøves af formelt udpegede ledere, men også af mange forskellige andre aktører.

Afgørende for det gode liv

Ledelse påvirker borgernes livskvalitet gennem hele livet og spiller en væsentlig rolle inden for de store velfærdsområder. I børnehaven, i skolen, i den kommunale forvaltning og på sygehuset og plejehjemmet er god ledelse medbestemmende for, om borgeren kan leve det gode liv.

Det handler om at skabe værdi for borgere og for samfundet.

Væsentlige samfundsudfordringer og praksisnære problemstillinger

Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ledelse skal adressere væsentlige samfunds-udfordringer og praksisnære problemstillinger. Vi forsker i ledelse i forhold til temaer som bæredygtighed, resiliens, digitalisering, samskabelse, motivation og innovation.

Vi er i tæt kontakt til private og offentlige samarbejdspartnere, som giver os en viden om de udfordringer og muligheder, som netop de står overfor, og vores forskning skal på denne baggrund bidrage til at udvikle praksis inden for ledelsesområdet samt viden grundlaget for kompetenceudvikling på området.

Morten Balle Hansen Forskningsleder "Ledelse"