Pleje og omsorg

På UCL fokuserer forskning på at afdække, hvilke behov for sygepleje og omsorg fremtidens patienter og pårørende får, når de møder det danske sundhedsvæsen.

Omsorgens betydning

Sårbarhed og afhængighed er menneskelige vilkår, der bliver forstærket, når man bliver syg. Sygeplejersken skal hele tiden kunne forholde sig til det enkelte menneske, og hvordan det reagerer på sin sygdom.

Et sygeplejeteoretisk og filosofisk fundament er derfor afgørende for at forstå de syge, og det er med til at forme fagidentiteten hos de kommende sygeplejersker. Sådan at de, i deres praktiske hverdag og i mødet med patienter, forstår omsorgens betydning og dermed tør stå på mål også for den del af sygeplejen.

Kontrakten med samfundet

Forskningen har bl.a. fokus på, hvad der sker, når patienter behandles i eget hjem, og når hospitalet så at sige ’flytter ind’. Situationen er fyldt med dilemmaer, som vi ved, belaster både den syge og de pårørende .

Forskningen har ligeledes fokus på, hvordan ansvarsfordelingen er skiftet, således at patienterne og de pårørende i langt højere grad bliver gjort ansvarlige for behandling og pleje. Hvordan er den kontrakt med samfundet kommet i stand? Og hvilken betydning har det for de pårørende?

Et fremtidigt projekt har fokus på konsekvenserne af den manglende omsorg, som patienterne til stadighed oplever, og som blandt andre Det Etiske Råd har dokumenteret.

Forskningen foregår i en involverende proces, hvor patienter, pårørende, kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og studerende deltager i hele processen.