Hotel og Restaurationsbranchen

For dig der vil udvikle din arbejdsplads, styrke dine medarbejderes kompetencer eller forbedre værdien af dine kunder, deres tilfredshed og loyalitet.

Vi udbyder kurser og efteruddannelser, der løfter din viden og giver dig kompetencer til at skabe langtidsholdbare løsninger og værdi for dine kunder, medarbejdere og organisation.

UCL Kompetence- og Organisationsudvikling består af erfarne konsulenter med stort branchekendskab, som arbejder både praksisnært og med stor teoretisk vidensdybde bl.a. inden for emnerne:

  • Træning i salg og service
  • Lederuddannelser
  • Målinger af kundeoplevelser og medarbejdertrivsel
HORESTA

Træning i salg og service

En af de allervigtigste forudsætninger for succes i hotel- og restaurationsbranchen er, at medarbejderne i front kan give unik service og sælge ydelser. På UCL får du værktøjerne til at konkretisere virksomhedens mål og lede salg og service, og vi udbyder desuden træning til medarbejdere, så de får redskaberne til at øge virksomhedens salg og give en endnu bedre service.


Lederuddannelser for hotel- og restaurationsbranchen

Som leder i hotel- og restaurationsbranchen har du brug for de helt rigtige værktøjer til at kunne udføre dit job tilfredsstillende og lede på motiverende og effektiv vis.

På UCLs lederuddannelser lærer du at kombinere dine erfaringer fra branchen med teorier om ledelse. De praksisnære forløb giver dig bedre forudsætninger for at skabe kvalificerede ledelsesmæssige strategier, som er tilpasset netop din organisation, og du får viden om, hvordan du håndterer de mange forskellige hensyn og perspektiver, der optræder på arbejdspladsen.

Du får konkrete værktøjer og metoder til at håndtere egne forretningsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer, og du lærer, hvordan du indarbejder ledelsesteorier og -metoder i din egen ledelsespraksis.

Lederuddannelserne udbydes på alle niveauer, så de passer til både kommende ledere, nye ledere og erfarne ledere i branchen.


Målinger af kundeoplevelser og medarbejdertrivsel samt behandling af data

På UCL kan du lære at udarbejde undersøgelsesdesigns, foretage målinger og anvende data, som kan bidrage til at forstå og udvikle kvaliteten af jeres arbejde og trivslen blandt medarbejderne. På den måde kan du komme tættere på at forstå dine kunders oplevelser og dine medarbejderes arbejdstilfredshed og motivation.

Du får en uddannelse, som løfter din viden og styrker din forretning med baggrund i forskning og evidens, og du lærer at sætte kundetilfredshed og medarbejderudvikling i system.


Skræddersyet udvikling

UCL Kompetence- og Organisationsudvikling hjælper dig eller din virksomhed med at tilrettelægge netop det uddannelsesforløb, som modsvarer de behov, I har, og der er mulighed for at sammensætte skræddersyede kurser og uddannelser, som matcher udviklingsønskerne for dig, dine medarbejdere og din arbejdsplads.


Økonomi og lønrefusion

På mange af vores uddannelser er der mulighed for at få lønrefusion for tabt arbejdsfortjeneste og for hel eller delvis refusion af deltagergebyret på uddannelsen. Niveauet af uddannelsen og deltagernes uddannelsesmæssige baggrund har betydning for, om refusionen er mulig.