Få op til 10.000 kroner til efteruddannelse

Faglærte og ufaglærte har frem til og med 2023 mulighed for at få betalt hele eller en del af deltagergebyret til efteruddannelse.

Omstillingsfonden er din chance for at få op til 10.000 kroner til efteruddannelse. Fonden uddeler midler til og med 2023.

Se efteruddannelser

Dato: 01.10.2020

Hvad?

Der afsættes årligt 65 mio. kr. til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Fra 1. august 2018 kan du gå i gang med eller fortsætte på en akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2023. 

Se om du kan få 10.000,-

Hvem

Der er dog nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra omstillingsfonden.

For at få del i omstillingsfonden skal du leve op til nedenstående:

 1. Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.
  Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse. Bemærk: Merkonomer er også i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet akademiuddannelsen.
 2. I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:
  Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud
 3. Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser og Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 4. Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Ansøger skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation samt eventuelle tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Hvordan

For at få tilskud fra omstillingsfonden skal du, når du tilmelder dig et af UCL's akademi- eller diplommoduler, vælge 'Omstillingsfond' under betaling i tilmeldingsflowet. Du vil herefter helt automatisk blive guidet igennem flowet. Hvis du ikke har modtaget en mail omkring omstillingsfonden indenfor 2 timer, fra du tilmeldte dig, skal du kontakte os. Vær opmærksom på, at mailen kan havne i dit spamfilter.

For at kunne gøre brug af omstillingsfonden, skal vi have modtaget din tro- og loveerklæring inden holdstart, da denne ellers vil blive afvist.

Få 10.000 til disse uddannelser

Læs mere på ufm.dk om Omstillingsfonden. 

 

Henrik Pabst Konsulent