Få op til 10.000 kroner til efteruddannelse

Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan få op til 10.000 kroner om året til efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau.

Se efteruddannelser

Dato: 31.10.2023

Hvad?

Fra 2024 omfatter støtten også dig, som har en uddannelse svarende til en professionsbachelor. Det kan være relevant for dig som er maskinmester, folkeskolelærer, grafisk designer, journalist, sygeplejerske eller pædagog. Læs mere nedenfor.

Omstillingsfonden uddeler 100 millioner kroner om året og tildeles efter først til mølle princippet.

Uanset om du er offentlig eller privat ansat kan du få del i støtten.

Se om du kan få 10.000,-

Hvem

Der er dog nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra omstillingsfonden.

For at få del i omstillingsfonden skal du leve op til nedenstående:

 1. Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.
 2. Har du en uddannelse der svarer til professionsbachelorniveau er du i målgruppen. Der er dog i denne forbindelse den begrænsning, at støtten ikke kan fås til lederuddannelse.
 3. I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

 4. Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser og Bekendtgørelse om diplomuddannelser

 5. Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Ansøger skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation samt eventuelle tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Hvordan

Når du har tilmeldt dig et akademi- eller diplommodul, vil du modtage en tilmeldingsmail med et link, som vil guide dig videre i processen.

Vær opmærksom på, at mailen kan havne i dit spamfilter.

For at kunne gøre brug af Omstillingsfonden, skal vi have modtaget og behandlet din tro- og loveerklæring inden holdstart, da den ellers vil blive afvist.

Skulle du opleve problemer eller have spørgsmål, tag kontakt til vores vejleder Henrik Pabst på telefon: 23 81 54 65.

Få 10.000 til disse uddannelser

Læs mere på ufm.dk om Omstillingsfonden. 

Henrik Pabst Konsulent