Betaling for din uddannelse

Betaling for din videregående uddannelse?

Som udgangspunkt er videregående uddannelse i Danmark gratis, men der er undtagelser, som medfører, at man alligevel selv skal betale for uddannelsen. Dette er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og ikke bestemt af UCL. Om du skal betale eller ej afhænger af disse 3 ting, som kaldes dit opholdsgrundlag:

 • Dit statsborgerskab
 • Typen af opholdstilladelse
 • Efter hvilken paragraf opholdstilladelsen er givet

Er du statsborger i et EU/EØS land, skal du ikke betale.

Er du derimod statsborger i et land uden for EU/EØS, så skal UCL undersøge din type af opholdstilladelse og evt. også se på efter hvilken paragraf, den er givet.

Hvordan dokumenteres opholdsgrundlaget?

Du skal, sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfte følgende 3 ting:

 • En kopi af dit pas
 • En kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • En kopi af opholdsbrevet fra myndighederne

Ud fra dette kan vi vurdere, på hvilket grundlag opholdstilladelsen er udstedt og hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. Selve betalingen kaldes også for tuition fee.

Hvem skal ikke betale?

Det er fastsat i bekendtgørelsen om tilskud til videregående uddannelser, hvornår du som udenlandsk statsborger ikke skal betale for din uddannelse. Der er flere paragraffer, der undtager en studerende for betaling, så her nævnes kun de mest hyppige. Følgende typer af opholdstilladelser betyder, at du ikke skal betale for din uddannelse:

 • Tidsubegrænset opholdstilladelse (permanent)
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 og 2

Er du i tvivl, om du skal betale for din uddannelse, opfordrer vi dig altid til at kontakte optagelsen.

Hvad skal jeg være opmærksom på undervejs?

Hvis forhold omkring dit opholdsgrundlag ændrer sig undervejs i uddannelsen, har du pligt til hurtigst muligt at meddele dette til UCL’s studieadministration. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Hvis du skal søge om forlængelse af din opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden uddannelsen er enten påbegyndt eller afsluttet)
 • Hvis dit opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af et semester, således at du ikke længere skal betale for din uddannelse, vil det først få effekt fra næste semester
 • Ændrer dit opholdsgrundlag sig i løbet af et semester, således at du nu skal til at betale for din uddannelse, skal du først betale fra næste semester
 • Hvis dine forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a bortfalder, er du stadig berettiget til at færdiggøre den pågældende uddannelse

Betaling af tuition fee

Kontakt optagelsen for information om prisen på den enkelte uddannelse.

Fristen for betaling af tuition fee er ved sommerstart den 1. august og ved vinterstart den 1. januar.

Processen vedr. betaling for uddannelse består af to trin:

 1. UCL sender en kontrakt med oversigt over udgifterne til alle semestre samt betalingsfristerne. Kontrakten skal underskrives og returneres til UCL
 2. UCL sender dig forud for betalingsfristen en faktura med beløbet for det kommende semester. Der betales for et semester ad gangen og der betales altid forud for semesterstart. Betalingen kan ikke opdeles

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning