Kandidatreglen

Find information om kandidatreglen.

Kandidatreglen er en regel, der skal sikre at ansøgere, der allerede har bestået en kandidatuddannelse, ikke optager en plads på en ny videregående uddannelse i stedet for en ansøger uden en kandidatuddannelse.

Reglen er beskrevet i adgangsbekendtgørelsens §3. Nedenfor kan du læse mere om, hvad dine muligheder er, hvis du har en kandidatuddannelse.

Dispensation fra kandidatreglen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan du søge dispensation jf. kandidatreglen i Adgangsbekendtgørelsens § 3, stk. 2. Hvis der opnås dispensation, vil din ansøgning blive taget i betragtning på lige vilkår med andre ansøgere.

Nedenstående er eksempler på, hvad UCL normalt betragter som usædvanlige forhold:

  • Du har en uddannelse fra udlandet, som ikke kan bruges på det danske arbejdsmarked.
  • Du har en forældet uddannelse, som er nedlagt, fordi den er overflødig på det danske arbejdsmarked.
  • Din uddannelse udfases på baggrund af den teknologiske udvikling.
  • Du er blevet syg, og har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke længere kan bruge din uddannelse på arbejdsmarkedet.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning på optagelse.dk med relevant dokumentation.

Frist for dispensationsansøgning

Fristen for at søge dispensation for kandidatreglen er den 15. marts kl. 12.00 via din ansøgning på optagelse.dk. 

UCL gør i øvrigt opmærksom på, at en bevilget dispensation ikke er ensbetydende med, at du bliver tilbudt en studieplads.

Standby-pladser
Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse, kan du ikke ansøge om en ledig standby-plads jf. Adgangsbekendtørelsen § 21 stk. 5.

Udvælgelse af ansøgere omfattet af kandidatreglen

Hvis du søger ind med en kandidat, og ikke får dispensation til kandidatreglen, vil din ansøgning blive vurderet efter kvote 2 kriterier, uanset om du har søgt i kvote 1 eller kvote 2 jf. adgangsbekendtgørelsen § 11.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning