Sprogkrav

Når du søger om optagelse på en uddannelse på UCL, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk.

Bliv klogere på sprogkrav på denne side.

Dansk sprogkrav

Når du søger om optagelse på en uddannelse på UCL, der udbydes på dansk, kan du blive bedt om at dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Hvem er omfattet af dansk sprogkrav?

Er du en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag, kan UCL kræve, at du har bestået studieprøven i dansk eller at du kan dokumentere tilsvarende kundskaber.

Bemærk: Alle ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag kan blive afkrævet studieprøven i dansk efter en konkret individuel faglig vurdering.

Særligt for Fysioterapeutuddannelsen
Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået Studieprøven i dansk med mindst 4,0 i alle dele af Studieprøven eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber.

Af tilsvarende kundskaber godkender vi bestået Dansk A, Dansk som andetsprog A, Dansk B og Dansk som andetsprog B.

Hvordan opfylder du sprogkravet?

Hvis du er blevet bedt om at opfylde sprogkravet i dansk, skal du dokumentere dine erhvervede danskkompetencer. Vi har i tidligere konkrete sager godkendt følgende dokumentation:

 • Bestået Studieprøve i dansk – alle delelementer skal være bestået (Studieprøven er modul 6 på Danskuddannelse 3).
 • Bestået Dansk A-niveau eller Dansk som andetsprog A-niveau.
 • Bestået Dansk B-niveau eller Dansk som andetsprog B-niveau.
 • En individuel kompetencevurdering fra et VUC, der giver fuld anerkendelse af enten Dansk A-niveau, Dansk som andetsprog A-niveau, Dansk B-niveau eller Dansk som andetsprog B-niveau.
 • Bestået forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF-kursus) på mindst niveau C1 i både den mundtlige og skriftlige del. Kurset skal være afsluttet i 2021 eller senere.
 • En hel dansk erhvervsuddannelse (afsluttet og bestået).
 • En hel eller dele af en dansksproget videregående uddannelse (bestået min. 1 årsværk).
 • Dansksproget akademi- eller diplom moduler (bestået min. 1 årsværk - “normalt” 2 moduler).

Kan du ikke dokumentere en af ovenstående, men mener du, at du har andre danskkompetencer, der kan sidestilles med studieprøven i dansk, er du velkommen til at kontakte optagelsen for vejledning om dine muligheder. Vi vil herefter foretage en konkret og individuel vurdering af dine dokumenterede danskkundskaber.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen eller A.P. Møller-Skolen opfylder det danske sprogkrav via deres adgangsgivende eksamen og skal ikke dokumentere yderligere.

Hvad er fristen for din dokumentation?

Dine danskkundskaber skal være dokumenteret senest inden studiestarten på den uddannelse, du søger ind på. Du kan med fordel uploade dokumentationen samtidig med, du opretter din ansøgning.

Engelsk sprogkrav

På UCL’s uddannelser, hvor undervisningssproget på et eller flere semestre er engelsk, skal alle ansøgere kunne dokumentere engelskkundskaber via en af følgende:

 • Engelsk på B-niveau bestået med et gennemsnit på eller svarende til minimum 2,0
 • Engelsk på A-niveau bestået med et gennemsnit på eller svarende til minimum 2,0
 • IELTS test med en score på minimum 6,5
 • TOEFL internet baseret test med en score på minimum 83
 • Cambridge English test med en score på minimum 180 (C1-level)
 • Oxford Online test med en minimum score på B2

Vær opmærksom på, at IELTS, TOEFL, Cambridge og Oxford tests kun er gyldige 2 år efter testdatoen.

Se under punktet ”Adgangskrav og ansøgning” på den enkelte uddannelses side om der er et engelsk sprogkrav. Du finder alle uddannelser her.

Hvad er fristen for din dokumentation?

Dine engelskkundskaber skal være dokumenteret senest inden studiestarten på den uddannelse, du søger ind på. Du kan med fordel uploade dokumentationen samtidig med, du opretter din ansøgning.

Vejledning om optagelse

Spørgsmål om

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 63 18 33 33 eller mail optagelse@ucl.dk

8. - 25. juli: lukket
26. juli: kl. 10 - 14
29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse og vejledning

Book en vejledning