Samarbejde

Samarbejde med os virker i virkeligheden

Vi er den tætte kobling til arbejdsmarkedet og dermed til virkeligheden. Vores forskning er anvendelsesorienteret, undervisningen er fokuseret om faktiske udfordringer og samtlige faglige områder drives i nært samarbejde med aftagere, samarbejdspartnere og måske dig?

Få studerende i virksomheden

I Jobportalen har du mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når du ønsker at søge efter studerende til praktikpladser, fuldtids- og deltidsstillinger (studiejob). Se hvordan i guiden her.

Endvidere kan du som virksomhed eller organisation omkostningsfrit indrykke jobopslag.

Træk på konsulenter med faglig bredde og erfaring

UCL's konsulenter kan tilrettelægge lokal uddannelse og udvikling i samarbejde med jeres arbejdsplads.

De har alle en solid uddannelse og grundigt kendskab til det praksisfelt, de arbejder indenfor.

Fandt du den information du søgte?