Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Samarbejde

Samarbejde med os virker i virkeligheden

Vi er den tætte kobling til arbejdsmarkedet og dermed til virkeligheden. Vores forskning er anvendelsesorienteret, undervisningen er fokuseret om faktiske udfordringer og samtlige faglige områder drives i nært samarbejde med aftagere, samarbejdspartnere og måske dig?

Jysk kommune retter nyt initiativ mod egne ledelsestalenter
Få studerende i virksomheden

I Jobportalen har du mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når du ønsker at søge efter studerende til praktikpladser, fuldtids- og deltidsstillinger (studiejob).

Endvidere kan du som virksomhed eller organisation omkostningsfrit indrykke jobopslag.

Mød vores videncentre

Træk på konsulenter med faglig bredde og erfaring

UCL's konsulenter kan tilrettelægge lokal uddannelse og udvikling i samarbejde med jeres arbejdsplads.

De har alle en solid uddannelse og grundigt kendskab til det praksisfelt, de arbejder indenfor.