Samarbejde

Samarbejde med os virker i virkeligheden

Vi er den tætte kobling til arbejdsmarkedet og dermed til virkeligheden. Vores forskning er anvendelsesorienteret, undervisningen er fokuseret om faktiske udfordringer og samtlige faglige områder drives i nært samarbejde med aftagere, samarbejdspartnere og måske dig?

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse. Du kommer helt tæt på en af UCL's uddannelser og vil få et godt indblik i hverdagen som studerende

Få studerende i virksomheden

I Jobportalen har du mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når du ønsker at søge efter studerende til praktikpladser, fuldtids- og deltidsstillinger (studiejob). Se hvordan i guiden her.

Endvidere kan du som virksomhed eller organisation omkostningsfrit indrykke jobopslag.

Træk på konsulenter med faglig bredde og erfaring

UCL's konsulenter kan tilrettelægge lokal uddannelse og udvikling i samarbejde med jeres arbejdsplads.

De har alle en solid uddannelse og grundigt kendskab til det praksisfelt, de arbejder indenfor.

Fandt du den information du søgte?