Fablab

Træd indenfor i UCL's kreative prototypeværksted og få hjælp til at visualisere dine ideer i træ, plastik, på stof eller i elektronisk form.

Hvad er Fablab?

Fablab er et kreativt og teknologisk uddannelseslaboratorium og prototypeværksted, hvor du har mulighed for at eksperimentere, skabe, lære, vidensdele og kan få hjælp til at omsætte dine idéer til prototyper og produkter.

Som studerende lærer du ved at skabe ting, der understøtter den faglige viden, du har med dig fra din uddannelse. Du får samtidig viden om teknologier, materialer, designprocesser og innovation generelt.

I vores verden er produkter ikke nødvendigvis fysiske - vi kan også hjælpe med at formidle tanker og ideer inden for bl.a. service design.

Få hjælp til din idé

I fablab har du adgang til en række avancerede digitale produktionsteknologier. Meget af vores udstyr er nemt at bruge, mens andet kræver lidt mere oplæring.

Derfor er fablab altid bemandet af vores dygtige medarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at omsætte dine ideer og tanker til noget visuelt. Det kan dreje sig om fysiske produkter eller grafisk materiale, der underbygger og forklarer en ide eller en service.

Hvem kan bruge fablab?

Vi er hele UCL’s uddannelseslaboratorium og alle studerende der er tilknyttet UCL kan benytte fablab.

Du kan booke tid på fablab@ucl.dk - men mange studerende kommer forbi og booker tider.

Workshops og kurser

Vi deltager ofte i tværgående workshops, hvor vi hjælper studerende med innovation på tværs af deres normale kompetencefelt.

Fablab udbyder kompetencegivende kurser i brugen af vores maskiner. Kurserne er enten klassekurser eller kurser, der er planlagt i fablab-regi. 

Klassekurser kan bestilles og bookes af uddannelser og af studerende enten fysisk i fablab eller via fablab@ucl.dk.

Pris

Alle uddannelsesrettede opgaver er gratis. Hvis man som studerende ønsker at benytte fablab til private opgaver, tager vi en beskeden pris for materialer.
Uddannelsesrettede opgaver vil altid have fortrinsret.

Praktisk information

Fablab er åbent alle hverdage fra kl. 08:00 – 16:00.

Adresse: 

Seebladsgade 1

5000 Odense 

 

Bookninger:

Fablab telefon : 24375589

Fablab mail : fablab@ucl.dk

Michael Angelo Johansen Fablab Manager