Hør Cecilie fortælle om logistikøkonom

Cecilie Møller Hansen som til dagligt studerer til logistikøkonom, fortæller om hendes valg af studiet, selve studiet, campusmiljøet og hvilke ønsker hun har til fremtiden.

Hvorfor valgte du denne uddannelse?

Jeg er uddannet kontorassistent i 2016, hvor jeg valgte at skrive om procesoptimering, så allerede der havde jeg fornemmelse af, hvad jeg gerne ville arbejde indenfor.

Work smarter not harder” så at sige.

Jeg fandt da uddannelsen her i 2019 og søgte ind.

Hvilke kompetencer har du fået med dig?

Indtil nu har jeg fået en masse viden omkring forretningsprocesser, organisation og menneskerne i dem, produktionstyper og meget mere inden for den logistiske verden.

Hvad synes du om miljøet på campus?

Jeg kan rigtig godt lide UCL Bouldevarden i Vejle bl.a. pga. personalet og selve miljøet på uddannelsesstedet. Det er en forholdsvis lille skole taget i betragtning af Seebladsgade i Odense, men det gør mig bestemt ikke noget. Det minder jo mere om en mindre virksomhed, hvor Seebladsgade eller Vestre Engvej i Vejle er nogle kæmper ved siden af.

Jeg kan godt lide, at de på kontoret ved, hvem jeg er, når jeg kommer ind og siger godmorgen eller god weekend, og de spørger, hvordan min eksamen er gået. Det er selvfølgelig, hvad man gør det til, og hvilken type man er som person. Der er plads til alle på vores lille campus.

Hvad synes du om underviserne?

Vi har nogle dygtige undervisere med erfaring fra deres eget arbejdsliv. Nogle kommer lige fra arbejdsmarkedet og andre har fulgt udviklingen inden for området på sidelinjen via deres arbejde som underviser. Undervisernes erfaring giver et stort overblik internt men også eksternt inden for den respektive virksomhed, som arbejdes med.

Hvad vil du gerne, når du er færdig med uddannelsen?

Jeg vil gerne arbejde inden for projektstyring, procesoptimering eller som tovholder på forskellige events eller projekter. Der er jo logistik i alt, og der er altid et eller andet, som kan gøres smartere og/eller mere brugervenligt.

Jeg går også med drømmen om at starte selvstændigt og blive min egen chef, da det for mig ikke kun omhandler at optimere den totale Lead-time inden for en kæmpe produktionsvirksomhed. Det kan være en proces, som førhen tog 30 min, men som kan effektiviseres til at tage 5 min. Derved sparer man lønninger og kan så benytte tiden til f.eks. personalepleje. Det behøver jo ikke betyde, at medarbejderen skal have flere opgaver og mere arbejde, men at ressourcerne kan flyttes til et andet og mere optimalt sted i virksomheden.

Hvem vil du anbefale denne uddannelse til?

Alle som har flair inden for ”work smarter not harder” og til personer, som godt kan lide at have et fuldt overblik og kan bevare det i en presset situation. 

Læs mere om vores uddannelse til logistikøkonom