Sygeplejerske - merit (deltid)

Åben uddannelse

Uddannelsen er på deltid og tager 4½ år. Samtidig med at du studerer, er du også i et ansættelsesforhold som social- og sundhedsassistent.

 • Øgede kompetencer
 • Større ansvar og indflydelse
 • Flere jobmuligheder
Varighed 4,5 år
Sted Vejle
Vejle
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist -
Kontakt os Kontakt os
Ansøgning 3. april

Arbejdsliv og karriereveje

Hjælp dem du brænder mest for

Du gør som sygeplejerske en kæmpe forskel for mennesker.

Og afhængig af, hvilken type sygeplejerske du vil være, kan du være med til at gøre en forskel for dem, du brænder allermest for:

 • En ung kvinde, der har været ude for en trafikulykke
 • En nybagt familie hvor baby har et kompliceret forløb
 • Et ungt menneske med psykiske udfordringer, som er midt i sin mest sårbare periode i livet
 • En midaldrende mand med en lungesygdom, sukkersyge eller en uhelbredelig kræftsygdom.

Det er bare få eksempler på, hvem du som sygeplejerske kan gøre en forskel for.

Og der er både gode muligheder for dig, der drømmer om fart over feltet og dig, der gerne vil fordybe dig mere i det enkelte menneske.

På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på:

 • Intensiv- og akutafdelinger
 • Skadestuer
 • Ambulatorier
 • Medicinske og kirurgiske sengeafdelinger
 • Psykiatriske afdelinger
 • Børneafdelinger
 • Barselafdelinger.

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for:

 • Hjemmesygepleje
 • Sundhedspleje
 • Plejecentre og ældrecentre
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedscentre
 • Kommunale akutfunktioner
 • Socialpsykiatriske botilbud.

 • Arbejdstilsynet
 • Lægepraksis
 • Hospice
 • Asylcentre
 • Fængselsvæsenet
 • Forsvaret
 • Medicinalindustrien
 • Forsker
 • Undervisning og konsulentvirksomhed
 • Undervisning på Professionshøjskoler eller Social- og sundhedsskoler.

Mange sygeplejersker rejser også ud med deres fag. Det sker bl.a. gennem:

 • Nødhjælpsorganisationer
 • Læger Uden Grænser.

Der findes 7 specialuddannelser, der bygger videre på en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

 • Anæstesisygepleje (narkosesygeplejerske)
 • Intensiv sygepleje
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Kræftsygepleje
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske)
 • Sundhedspleje (specialuddannelse til sundhedsplejersker)
 • Den borgernære sygepleje.

Andre muligheder for videreuddannelse
Med en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske åbnes også døre til:

 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter
 • Forskeruddannelser (ph.d.)
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser.

Mød sygeplejersker på arbejde

Michéle efter et år som sygeplejerske: Det er mit livs bedste valg 2:48

Stine arbejder med kræftramte børn og deres familier

- Jeg yder sygepleje og omsorg, og jeg hjælper børnene og deres familier med at give dem redskaber til at håndtere de vilkår, de har fået med en kræftsygdom.

Benjamin tager sig af de mest kritisk syge patienter

- Det er en kritisk fase i et menneskes liv, når man bliver indlagt på et sygehus. Det bedste ved at være sygeplejerske er, at jeg kan hjælpe et andet menneske i den fase.

Alene på Sygehus Lillebælt og OUH er der over 30 forskellige kliniske afdelinger. Udenfor sygehusene har du også et hav af karriereveje. Lige fra Forsvaret eller forskning til sundhedspleje eller hjemmesygepleje med fokus på børn eller ældre.

Anne Uhrskov Jochimsen

Underviser på UCL's sygeplejerskeuddannelse

Stine er afdelingssygeplejerske på et sygehus 1:07
Morten er akutsygeplejerske hos kommunalt akutteam 1:25

Uddannelsens forløb

Et særligt tilrettelagt forløb

Uddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for dig, der arbejder som SOSU-assistent.

Uddannelsen tager 4½ år og sker i tæt sammenhæng med dit ansættelsessted, hvor du arbejder under hele dit studieforløb.

Det betyder, at du har et fuldtidsarbejde svarende til 37 timer. Heraf arbejder du i gennemsnit minimum 20 timer om ugen på arbejdspladsen.

Undervisning to dage om ugen

I studieperioderne (34 uger årligt) har du undervisning i gennemsnit 2 dage om ugen. Derudover forventes du at bruge 5 timer om ugen på forberedelse.

Undervisningen foregår primært på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.

Fordelingen af vagter og arbejdstid på arbejdspladsen aftales med din leder.

I løbet af uddannelsen lærer du at arbejde med alt fra sundhedsfremme og forebyggelse over behandling og rehabilitering til lindring, pleje og omsorg.

Du lærer at udøve sygepleje og om at være patient
Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen.

På hvert semester er der 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

Talentforløb
I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for.

Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

Du har både forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde i grupper samt masser af muligheder for at prøve teorien af i praksis.

Undervisningslokaler ligner virkelighedens verden
Den praktiske del af undervisningen foregår blandt andet i simulationsfaciliteter. De er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling eller som en privat bolig.

I vores simulationsfaciliteter kan du i trygge rammer afprøve og øve mange af de opgaver og sygeplejefærdigheder, du kommer til at stå over for, når du skal i praktik eller i job som sygeplejerske.

Du øver på medstuderende og simulationsdukker
Du kommer både til at øve dig på dine medstuderende og på særlige simulationsdukker.

Simulationsdukkerne kan indstilles til forskellige sygdomsforløb med host, skiftende puls osv. Du og dine medstuderende kan fx øve injektionsteknik eller måling af puls, så I får en god fornemmelse af, hvordan man håndterer patienter i bestemte situationer.

Sundhedsvidenskabelige fag

 • Sygepleje
 • Sygdomslære
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi
 • Folkesundhed
 • Ernæringslære
 • Ergonomi
 • Sundhedspædagogik.

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi, fysiologi og biokemi
 • Mikrobiologi.

Humanistiske fag

 • Pædagogik
 • Kommunikation og psykologi
 • Etik
 • Filosofi og religion.

Samfundsvidenskabelige fag

 • Organisation/ledelse og jura
 • Sociologi.

I slutningen af din uddannelse er du i praktik. Omkring halvdelen af den praktik foregår på den arbejdsplads, hvor du er ansat.

Den resterende praktik foregår inden for en anden specialeretning. Det kan være inden for områderne børn, primær, somatik eller psykiatri.

Praktiksteder
Vi har praktikpladser i kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle.

Praktikken på sygehuset foregår på Sygehus Lillebælt (Kolding, Middelfart og Vejle).

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Tema
Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Tema
Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Tema
Klinisk lederskab af patient og borgerforløb.

Tema
Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer.

Tema
Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse kliniske eller akutte patient- og borgerforløb.

Tema
Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse kliniske eller akutte patient- og borgerforløb.

Tema
Selvstændig professionsudøvelse - mono- og tværprofessionel - i og på tværs af sektorer.

Du er i praktik i omkring halvdelen af tiden på den arbejdsplads, hvor du er ansat.

Den resterende praktik foregår inden for en anden specialeretning. Det kan være inden for områderne børn, primær, somatik eller psykiatri.

Tema
Sygeplejeprofession – kundskabsgrundlag og metoder.

Tema
Sygepleje, kundskabsgrundlag og metoder.

Bachelorprojekt.

Kig ind i undervisningen

Kom med ind i Sim Lab på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2:50

Studiested og studieliv

Campus ligger meget centralt - tæt på både gågaden, Bryggen, banegården og Streetfood Vejle.

 

UCL Boulevarden
Boulevarden 25
7100 Vejle

Campus og studiebyen Vejle

UCL’s campus på Vestre Engvej ligger centralt i studiebyen Vejle.

På campus har vi de to uddannelser til sygeplejerske og socialrådgiver.

Med 850 studerende har vi en størrelse, der giver gode muligheder for, at du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Vejle - en hyggelig studieby
Fra campus har har du ikke langt til Vejles hyggelige gågade og centret Bryggen eller til lækker mad i Vejle Streetfood og kreative fællesskaber i Spinderihallerne.

DGI Huset med svømmehal og andre sportsfaciliteter er på den anden side af gaden, så der er god mulighed for motion. Og så kan du invitere vennerne med i Mariaparken.

850 studerende
2 uddannelser

Events på tværs af campusser

Med en placering næsten dør om dør med UCL’s campus på Boulevarden vil du som studerende på Vestre Engvej også kunne opleve et endnu større studiefællesskab, når der afholdes arrangementer og events på tværs af campusserne.

Både fredagsbarerne og studiemiljøkoordinatorerne arrangerer løbende både semesterstartfester, konkurrencer, julebanko, vinsmagninger, pubcrawll og andre fede events.

Adgangskrav og ansøgning

For at opfylde adgangskravene til uddannelsen skal du både have en adgangsgivende eksamen og opfylde kravene om erhvervserfaring.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring. Den skal dokumentere, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere og ved manglende godkendelse af praktikken.

For at søge om optagelse, skal du opfylde følgende adgangskrav:
 
Social- og Sundhedsassistent
Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C og Engelsk D.
 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du læse mere om kompetencevurdering under punktet ”Ingen adgangsgivende eksamen (IKV)".
 
Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, der kan sidestilles med en dansk Social- og Sundhedsassistent.

Krav om erhvervserfaring
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om erhvervserfaring.

Du skal have minimum 9 måneders erhvervserfaring som Social- og Sundhedsassistent, med minimum 28 timer om ugen.

Erhvervserfaring skal dokumenteres, og der kan ikke dispenseres for kravet.

Krav om adgangsgivende eksamen
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om adgangsgivende eksamen.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du vil blive indkaldt til en samtale ifm. kompetencevurderingen.

Individuel kompetencevurdering

Krav om erhvervserfaring
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om erhvervserfaring.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Ansættelsen skal være på minimum 20 timer om ugen, i de 4½ år du studerer.

Vi anbefaler, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om en fleksibel ordning i fordelingen mellem arbejde og studie.

Såfremt du ikke er i arbejde ved ansøgningstidspunktet, bedes du notere dette i ansøgningen under supplerende oplysninger.

Du finder skabelonen til arbejdsgivererklæring via nedenstående link.

Arbejdsgivererklæring.

Hvis vi modtager flere ansøgninger, end vi har studiepladser, benyttes følgende kriterier til at udvælge de bedst kvalificerede ansøgere:

 • Motiveret ansøgning
 • Karakterer i de specifikke adgangskrav: Dansk C, Naturfag C og Engelsk D
 • Relevant erhvervserfaring min. 12 mdr. fuldtid fx fra psykiatrien
 • Andre relevante uddannelser eller kurser fx AMU
 • Tillidshverv fx TR/AMR, praktikvejleder og lign.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Hvorfor du gerne vil være sygeplejerske
 • Hvad der særligt tiltrækker dig ved sygeplejeprofessionen
 • Overvejelser ift. at læse sygeplejerske på deltid

Krav til dokumentation

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via nemStudie.dk.

Du kan søge fra 3. april kl. 9.00.

Nedenstående link til ansøgning er brugbart fra 3. april.

nemStudie.dk

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie.dk ultimo juni.

Særligt for psykiatrien i Region Syd: Svar udsendes ultimo april.

Følg din ansøgning undervejs på nemStudie.dk.

nemStudie.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist
3. juni kl. 12.00

Særligt for psykiatrien i Region Syd: 17. april kl. 12.00.

Ved ledige pladser åbner vi for nye ansøgninger 26. juli, med ansøgningsfrist 7. august kl. 12.00

Studiestart

Vejle
September.

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00.

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Kontakt sygeplejerskeuddannelsen

Pia Ranck
Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

21377747
pira@ucl.dk

Kontakt Psykiatrien i Region Syddanmark

For ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark:

Helene Paaske Graversen
Uddannelseskonsulent i Psykiatrien i Region Syddanmark

Helene.Paaske.Graversen@rsyd.dk

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus