Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Uddannelsestyper

I tvivl om hvilken type uddannelse, du skal vælge? Se beskrivelsen af dem, og hvordan de adskiller sig.

Sammenlign uddannelsestyperne

Få overblik over, hvad betegnelserne dækker over, og hvad forskellen på de enkelte uddannelsestyper er.

Videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsrettede uddannelser på 2-2½ år etc.

Se alle erhvervsakademiuddannelser

 

Professionsbacheloruddannelser

Professionsrettede uddannelser på 3½-4 år.

Se alle professionsbacheloruddannelser

 

Professionsbachelor, overbygning

Professionsbacheloroverbygning til erhvervsakademiuddannelser på 1½ år.

Se alle overbygningsuddannelser

 

 

Efter- og videreuddannelser

Sammenlægning på den nye webside

Vi arbejder på at sammenlægge vores diplomuddannelser, akademiuddannelse og undervisningsfag på den nye webside. Indtil sammenlægningen er færdig, skal du benytte de gamle websider. 

Erhvervsakademiets efter- og videreuddannelser
Professionshøjskolens efter- og videreuddannelser


Diplomuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en videregående uddannelse og 2 års praksiserfaring.

 

Akademiuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 2 års praksiserfaring.

 

Undervisningsfag

Forløb i flere udgaver, der i henhold til folkeskolereformen giver folkeskolelærere undervisningskompetence i fag, de underviser i.

Korte forløb

Sammenlægning på den nye webside

Vi arbejder på at sammenlægge vores kurser, konferencer, temadage og netværkstilbud på den nye webside. Indtil sammenlægningen er færdig, skal du benytte de gamle websider. 

Erhvervsakademiets korte forløb
Professionshøjskolens korte forløb

 

Kurser

Kursusforløb fra få timer til flere dage, alle med tæt kobling til praksis. Vores kurser fås også som skræddersyede forløb.

 

Konferencer

Dagsarrangementer, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

 

Temadage

Dagsarrangementer i skoleregi, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

 

Netværk

Arrangementer og møder i regi af faglige netværk med oplæg og mulighed for sparring og vidensudveksling.