Uddannelsestyper

Læs om forskellen på videregående uddannelser, efteruddannelser samt kurser og konferencer.

Sammenlign uddannelsestyperne

Få overblik over, hvad betegnelserne dækker over, og hvad forskellen er på videregående uddannelser, efteruddannelser samt kurser og konferencer.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsrettede uddannelser på 2-2½ år.

Se alle erhvervsakademiuddannelser

 

Professionsbacheloruddannelser

Professionsrettede uddannelser på 3½-4 år.

Se alle professionsbacheloruddannelser

 

Professionsbachelor, top up

På UCL har vi 11 top up uddannelser. Top up uddannelserne er for dig, som har færdiggjort din erhvervsakademiuddannelse, og ønsker at hæve dit uddannelsesniveau til professionsbachelorniveau. Vores top up’ere forbedrer dig til job i erhvervslivet. Uddannelserne tager 1½ år og strækker sig over tre semestre.

Se alle top up uddannelser

 

 

Diplomuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en videregående uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Akademiuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Undervisningsfag

Forløb i flere udgaver, der i henhold til folkeskolereformen giver folkeskolelærere undervisningskompetence i fag, de underviser i.

Kurser

Kursusforløb fra få timer til flere dage, alle med tæt kobling til praksis. Vores kurser fås også som skræddersyede forløb.

Konferencer

Dagsarrangementer, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

Temadage

Dagsarrangementer i skoleregi, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

 

Netværk

Arrangementer og møder i regi af faglige netværk med oplæg og mulighed for sparring og vidensudveksling.