Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknologuddannelsen er for dig, der sigter mod en overordnet stilling i en autobranche i rivende udvikling.

Bliv en del af autobranchen

Der er brug for ledere og rådgivere, som har overblik over de stadig mere komplicerede værksteds-, salgs- og rådgivningsopgaver i autobranchen.

Det hænger sammen med at moderne biler har flere automatiske og computerstyrede funktioner. Derfor har værkstederne brug for højteknologiske testfunktioner og effektiv arbejdsdeling mellem dygtige specialister.

Forhandlerne har brug for sælgere med såvel viden om teknologi som om service og kommunikation med kunder.

Det betyder at branchen har behov for veluddannede medarbejdere med bred teoretisk indsigt, som kan bevare overblikket.

Uddannelsens opbygning

Autoteknologuddannelsen kvalificerer dig til at kunne håndtere en bred vifte af tekniske, administrative og ledelsesmæssige opgaver indenfor autobranchen.

Som autoteknolog kan du:

 • Kombinere den teoretiske viden og overblik med praktisk anvendelse
 • Anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder
 • Indgå i planlægnings-, ledelses- og arbejdsmæssige sammenhænge på alle niveauer i en virksomhed

Uddannelsen er 2-årig og består af 4 semestre. I løbet af de første 3 semestre (1½ år) arbejder du med forskellige fagområder – både obligatoriske og valgfrie.

På 4. semester er du i praktik i mindst 3 måneder og gennemfører et afslutningsprojekt i samarbejde med et værksted eller en virksomhed.

Praktikken kan du vælge at gennemføre i Danmark eller i udlandet. Du vil desuden få mulighed for at tage ét eller flere fag på et uddannelsessted i udlandet. Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

Startskuddet til din fremtid

Et særligt kendetegn ved uddannelsen er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du og dine medstuderende arbejder med i undervisningen, og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Stærkest kommer tilknytningen til praksis til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse.

Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

En branche med mange jobmuligheder

Med en uddannelse som autoteknolog i bagagen, kan du finde arbejde inden­for forskellige områder i autobranchen (forhandlere, værksteder, landsdækkende importører m.v.).

Du vil kunne udfylde jobfunktioner som:

 • Teknisk rådgiver på større værksteder for biler, lastvogne og busser eller i de tekniske afdelinger på importørernes hovedsæder
 • Konsulent på after-sales og leverandørområdet
 • Ekspert i fejlfinding på motorer inden for industri og teknisk service
 • Underviser på auto- og køretøjsområdet
 • Floormanager
 • Teknisk værkfører
 • Værkstedschef

 

Optagelseskrav og ansøgning

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

På denne uddannelse optager vi 50 % via kvote 1 og 50 % via kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Cykel- og motorcykeluddannelsen (med specialer)
 • Entreprenør- og landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Flymekaniker
 • Karosseriuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker (trin 2)
 • Mekaniker (trin 2)
 • Personvognsmekaniker (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med erhvervsuddannelser påbegyndt efter 1. august 2015 (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C 

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.


Optagelsesområdenummer

Odense: 70430

Du får svar på din ansøgning via e-mail.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 70430

Du får svar på din ansøgning via e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen

Susanne Skov Nielsen

Studie -og SPS-vejleder

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.