Hent ny viden ude i verden

Bett.dk og andre vidensrejser har til formål at gøre deltagerne klogere på egen praksis i mødet med det fremmede, ukendte og inspirerende. Den internationale inspiration bliver stadig vigtigere, des mere vi ser de danske skoler som del af en stor, forbundet klode med fælles udfordringer.

Dato: 02.12.2022 - Forfatter: Lars Clausen

Værdifuld inspiration for lærere, pædagoger og ledere

Gennem snart mange år har UCL Center for Undervisningsmidler (CFU) organiseret vidensrejser ud til nære og fjerne egne uden for Danmark. Det gælder ikke mindst for vores årlige studietur til London: bett.dk, der har teknologiforståelse og undervisningsudvikling som tema. Der findes så megen spændende undervisning og organisering af skoler rundt om i verden, vi kan måle vores egen praksis op ad. Og vi oplever, at udlandsrejserne beriger både lærere, pædagoger og ledere. Det at spejle egne rammer og egen praksis i andre landes forhold bidrager til refleksion og udvikling, når de opdagelsesrejsende vender hjem.

Lærere og pædagoger, der rejser til udlandet for at blive klogere på didaktik og pædagogik, får nye perspektiver på deres egen virke. Det betyder, at de kan inspirere kollegaer til at tilpasse og styrke de indsatser til gavn for eleverne i skolen.

Skoleledere, der rejser til udlandet for at møde andre former for organisering af undervisning og medarbejdere, teknologi og praksis, kommer beriget hjem. Rundt om i Europa og i England har mange lande fastholdt, at lærere er tjenestemænd og tildeles skolen centralt fra et nationalt register i undervisningsministeriet. Drøftelser mellem danske og udenlandske ledere møder hyppigt gensidig fascination og udveksling om, hvordan ledelse overhovedet er muligt med de vilkår, vi hver især arbejder under.

Et spejl, der vækker nysgerrigheden

At rejse ud betyder ikke nødvendigvis at møde en praksis eller deltage i kurser med forskningsformidling, der er lysår forud for dansk skolepraksis. Begejstringen om ’best-practice’ eller ’next-practice’ bliver jævnligt skuffet . Tværtimod er oplevelsen nærmere, at det er next-best, dvs. næstbedste praksis, sammenlignet med vores egen.

Det handler om at se mødet med den forskellige tilgang og praksis i andre lande som et ligeværdigt bytteforhold: Det skaber grobund for kulturel udveksling og gensidig berigelse i en udveksling blandt ligesindede. Det er der måske lidt mindre ideologi i, men i hvert fald er der meget mere åbenhed og interesse. Og det er her, både værter og danske deltagere kan lære og lade sig inspirere i mødet på tværs af landegrænser. Vidensrejsen er en garanti for at møde det fremmede, som du kan spejle dit virke i.

Vidensrejser med stærkt fagligt indhold

Der findes mange former for vidensrejser. I UCL Center for Undervisningsmidler har vi specialiseret os i at lave ture med et stærkt fagligt indhold. Det indebærer typisk besøg på én eller flere institutioner kombineret med kursus- og oplægsaktivitet. Vi designer både vores egne ture og organiserer vidensrejser for kommuner og andre rejsegrupper, der vil blive klogere på grundskolens mange muligheder i et internationalt perspektiv.

De seneste år har CFU arrangeret en bred vifte af ture. Siden en ufrivillig pause blokerede for europæisk mobilitet, er vi atter i fuld sving med ture. Som du nok har bemærket, er vi i fuld gang med at planlægge vores årlige event i London  med fokus på teknologi og didaktik til BettShow i London.

CFU udbyder jævnligt ledige pladser på vidensrejser, der er delvist finansieret af Erasmus+. Hold øje med annonceringen af nye ture i CFUs nyhedsbrev.

Er du blevet interesseret i at tage på vidensrejse til bett.dk i London eller andre steder hen med UCL Center for Undervisningsmidler, eller vil du sende medarbejder eller fem afsted på kursus i det europæiske udland? Så tag fat i en af de pædagogiske konsulenter på CFU.  Vi hjælper dig med at afklare, hvilke muligheder du og din institution har for at drage ud i verden – og bringe verden tilbage i din undervisning og på din skole.