Brug for SELFIE?

Dato: 11.03.2021

SELFIE

Gennem rigtig mange år har der været adskillige forsøg på at give kommunerne/skolerne gode modeller for at lave en strategi på det digitale område. Det gælder både i Danmark og i mange andre lande.

Det har tidligere deltagere til bett.dk også haft på dagsordenen, når de besøgte verdens største udstilling af læringsteknologi på det årlige Bettshow i London.  Vores vidensrejse hedder bett.dk og er under UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi. 

EU har i de seneste år udviklet en platform til skolers og medarbejderes selvevaluering af kompetenceniveau og organisatorisk kapacitet med projektet SELFIE. 

SELFIE står for ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies” og er udviklet under kommissionens kontor for det europæiske uddannelsesområde. SELFIE er et gratis værktøj til din organisation, så ledelsen kan træffe kvalificerede strategiske beslutninger om kompetenceløft og investeringer i indsatser med det højeste organisatorisk-strategiske afkast.

Kom godt i gang med at udvikle og implementere digitale teknologier i undervisning, læring og vurdering af elever/studerende sammen med UCL. Brug vores skræddersyede løsninger til optimeret organisationsudvikling med interne og eksterne eksperter fra sektoren.

Læs mere om SELFIE.

Vil du gerne vide mere om SELFIE, den europæiske dimension i skolens arbejde og muligheder for selv-evaluering af dagtilbud og skoler, så står vores pædagogiske konsulent John Kraaer klar med råd og dåd. 

 

John Albert Kraaer Konsulent, Den internationale dimension