Tur 4 - Synlige værdier, teknologi i brug og fjernlæring

Kom tæt på og oplev elevinddragelse, Google for Education og fjernundervisning

Elevinddragelse, Google for Education og fjernundervisning på Elm Park Primary School

(( ikke flere ledige pladser ))

 

Turens indhold

Kom med UCL på studietur til Elm Park Primary School. Vi besøger en Primary School i en østlig London-forstad.

Målet med studieturen er at perspektivere danske tur-deltageres egne indsatser i forhold til de udfordringer og løsninger, der arbejdes med på en engelsk skole i et udsat område.

Det stiller en række spørgsmål til deres praksis:

Hvordan griber ledelse og personale temaer som synlige værdier, målstyret undervisning, læringsteknologi an  på en engelsk Primary School i et socio-økonomisk udfordret område?

Hvordan kan fx fjernlæring med Google for Education bidrage til en varieret skoledag?

Hvordan oplever eleverne skolen i dagligdagen?

Elm Park Primary School

Elm Park er en nyere skole opført i 2009. Bygningerne danner en spændende ramme og skolen bruger bevidst teknologien i bred forstand til at forbedre læringsmiljøet. Skolen ligger i et område med stor diversitet i elevgruppen og stor socioøkonomisk spredning i forældregruppen.

I løbet af besøget møder vi skoleleder Victoria Morris,  IT-ressourcepersonerne Laura Woods og Neree Sale, øvrigt pædagogisk personale og skolens elever - heriblandt elever med funktion som læringsambassadører.

Besøget starter kl. 9.00 med en præsentation af skolen. Foreløbigt har vi aftalt, at der er fokus på følgende temaer:

  • Introduktion til Elm Park Primary School; skolens værdier og fokusområder
  • Videndelingssystemer og pædagogiske ideer
  • Skolens arbejde med inklusion, mål og evaluering
  • At lære i - og udenfor skolen - fjernlæring med Google for Education
  • Demonstration af skolens brug af Google Forms til feedback og vurdering samt brugen af “Learning by Questions”

Arbejde med nye felter kan blive inddraget i skolens oplæg.

Efter præsentationen bliver der rundvisning på skolen i mindre grupper. Læringsambassadører blandt eleverne vil i klasserne fortælle om skolens værdier, klassens måder at arbejde på og trivslen.

Rundvisningen slutter med en let frokost på skolen og lidt tid til refleksion over besøget.

 

Praktisk information

Dato: torsdag d. 20. januar 2022

Sted: Elm Park Primary School

Turledere:

Steffen Skovdal, Lektor, diplomansvarlig, Videreuddannelse i Pædagogik og læring, UCL, Erhvervsakademi og professionshøjskole, tlf. +45 3046 5013, stsk@ucl.dk 

Mødetid og -sted for afgang: Vi mødes i hotellets lobby

Transportform -  inklusiv transporttid:

Der er godt en times transporttid med undergrundsbanen til Elm Park og herefter 10 minutters gang til skolen. Besøget slutter ca. kl. 13. Vi drager herefter tilbage til Strand Palace Hotel. Der er mulighed for skift til tog til Bett-Showet. 

 

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område