Samarbejdet med pårørende

Ønsker du også at udvikle din faglighed i samarbejdet med pårørende? Pårørendes engagement og viden er vigtig for borgernes behandling og livskvalitet og er rykket op på den politiske dagsorden.

Uoverensstemmelser og konflikter er uundgåelige. Få redskaberne til at håndtere samarbejdet på UCL’s diplomuddannelse ”Opkvalificering af pårørende samarbejde”.

Dato: 15.06.2021

Ny uddannelse i pårørende samarbejde

Odense Kommune har i 2019 udviklet en helt ny pårørende politik, og i samarbejde med UCL er bl.a. udviklet en ny uddannelse i pårørende samarbejde.

Anna Sejer Nielsen, der er underviser på uddannelsen, fortæller, at det i de aktuelle velfærdsdagsordener er så vigtigt, at der nu bliver rustet kompetencemæssigt op om, hvad et godt pårørende samarbejde kan betyde:

”Tidligere har det været lidt sådan, at det har været et meget individuelt skøn, hvordan man som professionel tager sig af de pårørende. Og lidt firkantet sagt afleverede de pårørende deres nære/borgeren til systemet”.

Pårørende kan yde en vigtig hjælp

Ifølge Anna Sejer Nielsen bliver synet i disse år på mange måder vendt om. De pårørende ønsker at engagere sig mere, og det er tydeligt, at de pårørendes indsats for og viden om borgeren ofte har kæmpe betydning for borgerens behandling og livskvalitet.

De pårørende kan derfor yde en vigtig hjælp til et velfærdssystem, der har travlt, fortæller Anna Sejer Nielsen og tilføjer, at vi samtidig skal have øje for, at den pårørende ofte også er ramt og kan have brug for omsorg i velfærdssystemet.  

Konflikten mellem hverdagssystemet og velfærdssystemet

På uddannelsen bliver der derfor sat fokus på, hvordan samarbejdet glider godt mellem de to systemer:

  1. Hverdagssystemet omkring borgerens og den pårørendes situation, interesser, følelser, udfordringer og dilemmaer.
  2. Velfærdssystemet med det professionelle normsæt, fagligheden, værdierne, rutinerne, det muliges kunst, lovene og reglerne.

”Det kan ikke undgås, at de to systemer nogle gange vil konflikte, og netop derfor er det så vigtigt at tale om forventninger og være tydelige om, hvad der er muligt og ikke muligt”, forklarer Anne Sejer Nielsen.

Vi skal være endnu bedre til at lytte

Socialpædagog Joan Søderberg, der har taget uddannelsen, fortæller, at uddannelsen har skærpet hendes fokus i samarbejdet med de pårørende:  

”Vi skal være endnu bedre til at lytte. De pårørende kan også opleve sig presset. Når en nær slægtning har vanskeligheder, skal de håndtere mange forskellige spørgsmål i deres privatliv, og det kan være svært for dem at overskue alting. Det er rigtig rart for mig, at vi som medarbejdere er blevet mere kvalificeret til at varetage samarbejdet med de pårørende, og at vi den måde ser mening og sammenhæng lidt bredere”, fortæller Joan Søderberg.

Ganske få ord kan ændre en samtale

Både Anna Sejer Nielsen og Joan Søderberg pointerer, at det nogle gange tager forbavsende kort tid at opnå store forandringer i pårørende samarbejdet. Ganske få ord som f.eks. ”Det er godt, du spørger” kan ændre en samtale.

”Hvis de pårørende bliver trygge ved os, så bliver deres fokus anderledes. Hvis de har været skeptiske, falder skuldrene ned. Det handler om at lægge mærke til de pårørende og anerkende deres betydning, og at de gerne vil bidrage”.

Joan Søderberg tilføjer, at hvis nogle er utilfredse, så handler det om at få skabt en dialog, inden situation bliver forværret, og parterne får sværere ved at tale sammen.

Eksamensopgave startede proces på jobbet

Efter uddannelsen på UCL har Joan Søderberg som udløber af sin eksamensopgave iværksat en proces på sin arbejdsplads, hvor alle kollegerne er blevet involveret, og hvor samarbejdet med de pårørende er blevet et tema på personalemøderne.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen er for alle, der arbejder med at hjælpe mennesker. Modulet er kompetencegivende på diplomniveau. For at blive optaget skal du have relevant adgangsgivende uddannelse og mindst to års erhvervserfaring. Modulet består af otte studiedage, hvoraf de to af dagene foregår i refleksions- og læringsgrupper. Hele forløbet er baseret på dialogbaserede oplæg, der har som mål at omsætte teori til handlinger, du med det sammen kan tage med hjem og afprøve i din praksis. Modulet afsluttes med eksamen.

Læs mere om uddannelsen.

Kontakt Trine Østerbye Clausen for hjælp og vejledning på mail: tocl1@ucl.dk og tlf.: .

Er indholdet brugbart?