Fremtidens Ledelse: Bæredygtighed i fokus

Tidsskriftet Lederliv og UCL afholdt konference om Ledelse og bæredygtighed i forbindelse med forskningens døgn i uge 17.

Konferencen blev afholdt d. 25. april og var for alle, der arbejder med ledelse og bæredygtighed.

De fremmødte kunne møde nogle af landets førende forskere inden for bæredygtighed. Konferencens oplægsholdere præsenterede egen forskning i lyset af relevante faglige debatter i den danske og internationale forskningslitteratur, og satte forskningens resultater op over for praktiske implikationer for ledere og andre, der havde interesse for konferencens tema.

Konferencen bestod af tre fælles oplæg og fire workshops, der alle tog afsæt i forfatternes artikler mhp. at komme med i Lederlivs temanummer om Ledelse og bæredygtighed, der udkommer efteråret 2024. En faglig reviewproces forestår, hvor også øvrige forfattere vil bidrage

De fremmødte deltagere fik mulighed for at gå i dialog med forskerne og med hinanden ved bordene.

Billedeaftilhører-BæredygtigLedelseKonference.jpg

Konferencens arrangører og temaredaktører i Lederliv: Ledelse og bæredygtighed: Holger Højlund (VIA UC), Morten Balle Hansen (SDU/UCL), Kristian Høyer Toft og Elin Andersen (UCL).

Læs mere om Lederliv.dk og se call

Konferencen blev indledt med et lille oplæg om Lederliv som tidsskrift og baggrund for, at vi som noget nyt i Lederliv.dk afholder en konference forud for udgivelse af et temanummer, hvor øvrige forfattere ligeledes vil bidrage end de, der havde mulighed for at deltage med fællesoplæg eller workshop på konferencen.

Holger_højlund_via.jpeg

Fællesoplæg 1. Ledelse af bæredygtighed – et overblik

v. Seniorforsker, Ph.D. Kristian Høyer Toft, UCL

Hvordan kan ledere forholde sig til bæredygtighed og den grønne omstilling som en uomgængelig, global, kompleks og dilemmafyldt dagsorden? Kræver ledelse af bæredygtighed en ny og særlig form for ledelse, eller er bæredygtighed blot endnu en dagsorden som ledelse må forholde sig til? I oplægget præsenteres fire overordnede tilgange (diskurser) for ledelse af bæredygtighed, der hver rummer både strategiske muligheder, men også begrænsninger for ledelse i praksis.

Se optagelse fra Kristians indledende oplæg: (UCL)

Fællesoplæg 2. Temaer fra den nyeste forskning i bæredygtig projektledelse og bæredygtige projekter

v. Forsknings- og ledelseskonsulent Eva Lundahl og lektor, cand.merc. Peter G. Harboe, VIA UC.

Den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen i både offentlige organisationer og private virksomheder. Hvordan defineres bæredygtig projektledelse i litteraturen? Vi foreslår en ny definition af
bæredygtig projektledelse og fremfører en række anbefalinger til, hvordan danske projektledere kan forstå og tackle bæredygtighed på en praksisnær og meningsgivende måde.

Se optagelse fra Eva og Peters oplæg: (VIA UC)

Fællesoplæg 3. Ledelsens ansvar for social bæredygtighed er også ansvar for ikke-diskrimination

v. Lektor, Senior Advisor i DEI og Social Bæredygtighed Mira C. Skadegård, AAU.

Verdensmålene, ikke-diskrimination, mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI), krænkelser, bias osv. fylder. Virksomheder og organisationer, herunder ledelse, forventes at kunne adressere og håndtere disse emner for at imødekomme kravene til social bæredygtighed. Oplægget dykker ned i feltet og udfolder nogle centrale begreber, der er nødvendige for arbejdet med social bæredygtighed og DEI.

Se optagelse fra Miras oplæg: (AAU)

Konferencens deltagere havde mulighed for at deltage i én af de 4 workshops over middag, inden de sluttede af med det tredje fælles oplæg med Mira C. Skadegård

Workshop 1: Det positive i negativ formåen – Indre bæredygtighed i personligt lederskab

v. Lektor og ledelseskonsulent Sanne Østergaard Nissen, UCL

Hvorfor er indre bæredygtighed vigtig for ledere? Er handlekraft, gennemslagskraft og dømmekraft afgørende, eller snarere refleksionskraft, relationskraft, meningskraft eller balancekraft? Til workshoppen udforskes lederlivets indre paradokser og trivsel. Gennem cases og et konkret værktøj undersøges lederskabskraften og potentialet i negativ formåen.

soni1-20220524-090632_28017.jpg

Billede af Sanne Østergaard Nissen (UCL)

Workshop 2. Regenerative bevægelser i den finansielle sektor

v. Lektor, Ph.D. Lone Hersted, AAU

Workshoppen tager afsæt i præsentationen af et pilotprojekt i den danske finansielle sektor. Projektet var et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Finanssektorens Uddannelsescenter. Her blev der arbejdet med udviklingsønsker og prøvehandlinger med afsæt i det regenerative ledelsesparadigme ud fra aktionsforskning. I workshoppen vil vi sætte spot på regenerativ ledelse i teori og praksis.

LoneHersted.jpg

Billede af Lone Hersted (AAU)

Workshop 3. Strategisk Ledelse af Innovation og Bæredygtighed i Identitetsnarrativer hos Novo Nordisk

v. Ph.D. Nicolaj Hannesbo Petersen og Ph.D. Nicolai Løntoft Nybye, UCL

Novo Nordisk, en global leder med base i Danmark, har opnået betydelig kommerciel succes og formuleret strategiske mål, innovationsværdier og bæredygtighedsinitiativer. I workshoppen præsenteres en forståelse af, hvordan ledere kan integrere innovationselementer i deres narrativer for at imødekomme både strategiske og bæredygtighedsmæssige mål.

DSC05640, Hannesboe.jpegDSC05641,Løntoft.jpeg

Billede af Nicolaj Hannesbo Petersen og Nicolai Løntoft Nybye (UCL)

Workshop 4. Bæredygtig ledelse af velfærd

v. Lektor, Ph.D. Stine Bylin Bundgaard og adjunkt Ph.D. Nicolaj Johansson, UCN

”Med afsæt i empiriske studier, stilles der skarpt på vilkårene for regenerativ ledelse i velfærdssektoren.” Hvordan forvaltes mellemmenneskelighed som en naturlig human ressource inden for ledelse i velfærdssektoren og hvilken virkning har det på de professionelles professionsidentitetsdannelse. Fra tidens ledelsesideal til regenerativ praksis.

DSC05733, Nicolaj UCN-sidebar.jpegDSC05703 Stine, UCN-sidebar.jpeg

Billede af Nicolaj Johansson og Stine Bylin Bundgaard (UCN)

Padlet med alle oplæg

Her finder du en padlet med alle oplæggene