Der uddannes for få automations-teknologer

Arbejdsmarkedet hungrer efter automationsteknologer men for få søger ind på uddannelsen, selv om der nærmest er jobgaranti.

Erhvervslivet hungrer efter automationsteknologer

Færdiguddannede automationsteknologer med ekspertise i industrielle styresystemer og automatiske anlæg har lige nu kronede dage. Der er nemlig noget nær jobgaranti til den robot- og automationsindustri, som i disse år buldrer frem – ikke mindst på Fyn – og lønnen er god.

Alligevel er der alt for få der søger ind på uddannelsen til automationsteknolog på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

– I betragtning af, at vi har et arbejdsmarked, som i den grad hungrer efter automationsteknologer, kan det undre, at det er så vanskeligt at tiltrække studerende, siger Maria Windt Jul, koordinator på uddannelsen til automationsteknolog på UCL i Odense.   

Med hænder og hoved

Virksomhederne forsøger ofte at kapre fremtidens automationsteknologer – allerede under uddannelsen.

– Vi har hårdt brug for kvalificerede automationsteknologer i disse år, hvor teknologien udvikler sig eksplosivt, og behovet bliver ikke mindre i fremtiden, siger Jens Nyeng, administrerende direktør i Jorgensen Engineering A/S i Odense, som leverer og integrerer udstyr til emballagehåndtering. 

Han mener, at der er brug for automationsuddannelser, som er så fleksibelt indrettet, at de kan være på forkant med udviklingen, og her er UCL et skridt foran, påpeger Jens Nyeng, fordi uddannelsen i høj grad er lagt an på at være praksisnær og virksomhedsrettet.

– For os som virksomhed betyder det, at vi har mulighed for at præge den uddannelse, hvorfra vi henter vores kommende medarbejdere, siger Jens Nyeng, der føler sig overbevist om, at uddannelsen til automationsteknolog nok skal slå igennem, og han har også et bud på, hvad der skal til for at lokke flere til.

– Kompetencemæssigt er automationsteknologerne på niveau med ingeniørerne, og samtidig får de lov til at bruge deres hænder. Det er uddannelse for hænder og hoved, siger Jens Nyeng, som håber, at både arbejdsgivere og uddannelser i fællesskab vil bruge mange flere kræfter på at skabe opmærksomhed om automationsteknologerne.  

Det er stadig muligt at søge optagelse på uddannelsen til automationsteknolog hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor der både er vinter- og sommeroptag. Næste ansøgningsfrist er 6. december 2018. Læs mere om uddannelsen her