Børns sproglige udvikling på skoleskemaet: UCL designer forløb for pædagoger og lærere

I Faaborg-Midtfyn Kommune har man sat børns sproglige udvikling på skoleskemaet hos lærere og pædagoger. UCL har specieldesignet et forløb, der dygtiggør de to faggrupper, så de sikrer kommunens mindste en lettere overgang fra børnehave til skole.

Selv om hele coronasituationen har sat det lidt på pause, har der i noget tid været arbejdet ekstra meget med børnenes sproglige udvikling i Årslev Børnehave og Vuggestue. De 12 pædagoger har fokus på forskellige sprogstrategier, der i sidste ende skal udvikle børnenes sproglige færdigheder og lette deres overgang til skolen.

Lisbet Andersen er en af de to pædagoger, der deltager på UCL’s kompetenceudviklingsforløb, hvorefter hun skal sørge for at omsætte det til praksis i institutionen.

”Hjemme i institutionen har vi præsenteret forskellige sprogstrategier for vores kollegaer, som så har skulle vælge to strategier, de ville dykke ned i og arbejde med. Det har været vildt spændende og har givet os et helt nyt fokus på børnenes sproglige udvikling,” siger Lisbet Andersen.

Sprogstrategier referer til forskellige samtaleteknikker, som voksne kan anvende til at understøtte børns sprog, afhængig af, hvad børnene har behov for. Det kan være teknikker til at øge barnets sprogforståelse og barnets ordforråd ved blandt andet at bruge åbne spørgsmål, vente på børns svar, forklare ord, som børnene ikke kender, udnytte de sproglige kompetencer, som børnene i forvejen har, og så skal man lege med sproget, når det er muligt.

Overgangen fra børnehave til skole er vigtig

Kompetenceudviklingsforløbet fra UCL kommer som resultat af en politisk vision i Faaborg-Midtfyn Kommune om, at alle børn og unge skal blive dygtigere til at forstå, navigere og udtrykke sig i en foranderlig verden. En vision, der kræver et målrettet arbejde med børnenes sproglige udvikling, fordi et veludviklet sprog er forudsætningen for børns tilegnelse af ny viden og afgørende i forhold til at kunne kommunikere og indgå i sociale relationer.

” Vi blev kontaktet af Faaborg-Midtfyn Kommune, som skulle have dygtiggjort deres pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i 1. klasse, og ud fra deres vision har vi så designet et kompetenceudviklingsforløb,” siger Malene Slott, ph.d. og lektor i Pædagogik og Læring hos UCL, og tilføjer:

”Et vigtigt element i børns sproglige udvikling er overgangen fra dagtilbud til skole. Børn tilegner sig typisk de grundlæggende sproglige dimensioner i børnehavealderen, mens de typisk tilegner sig de mere avancerede sproglige dimensioner i skolen. Samtidig har de grundlæggende færdigheder en afgørende betydning for børns mulighed for at tilegne sig læse- og skrivekompetencer i skolen.”

Vigtigt indblik i hinandens verdener

Hjemme i Årslev Børnehave og Vuggestue oplever Lisbet Andersen også, at samarbejdet mellem institution og den lokale folkeskole er blevet bedre i forlængelse af kompetenceudviklingsforløbet. For nok har der altid været et tæt samarbejde, men nu har de enkelte faggrupper også fået en større forståelse for hinandens hverdag og udfordringer.

”Noget af det virkelig gode ved kurserne var, at vi fik nogle gode, faglige snakke, hvor vi kunne komme dybere ned i de udfordringer og problemstillinger, som vi hver især møder,” siger Lisbet Andersen og tilføjer:

”Vi fik luftet vores fordomme og de frustrationer, vi møder, og vi havde en åben og ærlig snak om, hvordan vi i henholdsvis børnehaven og i skolen kan gøre ting anderledes for i sidste ende at hjælpe børnenes overgang. Det er virkelig brugbart for børnene, at vi som faggrupper har fået et større indblik i og forståelse for hinandens hverdag og virkelighed.”

Du kan læse mere om UCL’s kompetenceudvikling her