Facilitering af skolers og kommuners fagteam for matematik

Lad CFU’s pædagogiske konsulenter komme med et konkret bud på en faciliteringspakke med fokus på it og teknologi i matematikundervisningen.

Faciliteringspakke for matematikfagteams

CFU’s faciliteringspakke kan være løsningen, hvis din skole eller kommune vil løfte implementeringen af it og teknologi i matematikundervisningen – eller ønsker at give underviserne i faget et fælles udgangspunkt for at inddrage nye værktøjer i undervisningen.

CFU’s pædagogiske konsulenter styrer diskussion og hands-on med konkrete eksempler, som kan bruges direkte i lærernes egen undervisningen.

Målet er at styrke undervisernes muligheder for at integrere it i den daglige undervisning og udnytte digitale værktøjers muligheder for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til undervisningen.

Lad os lave et målrettet tilbud

Vi ved noget om, hvad der generelt er brug for, når it og teknologi som regneark, Cas og dynamisk geometri skal integreres i matematikundervisningen. I kender de lokale behov. Sammen kan vi udvikle forløb, der er tilpasset målgruppen.

Det vil være en fordel at have fagteamet opdelt i 2, fx 1.-5. klasse og 6.-9. klasse. Men foretrækker I at have hele fagteamet samlet, finder vi ud af det.

Undervisningen foregår på skolen på datoer og tidspunkter efter aftale.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU