Klasseledelse for pædagoger

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb som understøtter SFO- og skolepædagoger i deres nye roller i skolen efter skolereformen.

Pædagogens roller i undervisningen

Som pædagog skal man i løbet af en skoledag kunne navigere mellem 3 roller:

 • Som SFO-pædagog.
 • I samarbejdet med læreren.
 • På egen hånd i fx den understøttende undervisning.

Dette kræver en bred vifte af kompetencer indenfor lærings-, relations og undervisningsledelse.

Roller og undervisningsledelse

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb for SFO- og skolepædagoger efter jeres ønsker og behov.

I fællesskab kan vi skabe optimale betingelser for elevernes trivsel, udvikling og læring med fokus på tydelig struktur og høj grad af genkendelighed i undervisningen.

 

CFU’s oplæg til et program

 • Fælles afsæt og refleksion om pædagogens roller i skolen.
 • Kendskab til forskning og teori med udgangspunkt i klasseledelse.
 • Praksisnær inspiration samt konkrete redskaber til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der understøtter undervisning, trivsel og læring.
 • Konkrete værktøjer til undervisningsledelse, struktur og høj grad af genkendelighed samt arbejdet med relationsledelse og klassekultur.
 • Mulighed for at tilkoble aktionslæringsforløb og co-teaching
 • Uanset om vi arbejder med enkeltstående kurser eller kursuspakker vil deltagerne få et fælles udgangspunkt og sprog for det fortsatte arbejde med pædagogens roller i skolen.

CFU arbejder praksisnært med mange konkrete eksempler, der kan overføres og anvendes direkte i undervisningen, i teamet og på skolen.

I fastlægger rammerne

CFU tilpasser og udvikler forløbet i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

I bestemmer selv:

 • Om det skal være et enkeltstående kursus eller en samlet kursuspakke.
 • Om det skal være et komprimeret eller et længerevarende forløb.
 • Om det skal afvikles hos CFU, på skolen, i kommunale kursuslokaler eller en fjerde lokalitet.
 • Vi hører også gerne fra jer, hvis I har andre ønsker.
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU