Klasseledelse for pædagoger

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb som understøtter SFO- og skolepædagoger i deres nye roller i skolen efter skolereformen.

Pædagogens roller efter skolereformen

Som pædagog skal man i løbet af en skoledag kunne navigere mellem 3 roller:

  • Som SFO-pædagog.
  • I samarbejdet med læreren.
  • På egen hånd i fx den understøttende undervisning.

Dette kræver en bred vifte af kompetencer indenfor lærings-, relations og undervisningsledelse.

Roller og undervisningsledelse

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb for SFO- og skolepædagoger efter jeres ønsker og behov.

I fællesskab kan vi skabe optimale betingelser for elevernes læreproces med tydelig struktur og høj grad af genkendelighed i undervisningen.

CFU’s oplæg til et program

  • Fælles afsæt og refleksion om pædagogens roller i skolen.
  • Kendskab til forskning og teori med udgangspunkt i klasseledelse.
  • Praksisnær inspiration samt konkrete redskaber til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der understøtter undervisning, trivsel og læring.
  • Konkrete værktøjer til undervisningsledelse, struktur og høj grad af genkendelighed samt arbejdet med relationsledelse og klassekultur.

Uanset om vi arbejder med enkeltstående kurser eller kursuspakker vil deltagerne få et fælles udgangspunkt og sprog for det fortsatte arbejde med pædagogens roller i skolen.

CFU arbejder praksisnært med mange konkrete eksempler, der kan overføres og anvendes direkte i undervisningen, i teamet og på skolen.

I fastlægger rammerne

CFU tilpasser og udvikler forløbet i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

I bestemmer selv:

  • Om det skal være et enkeltstående kursus eller en samlet kursuspakke.
  • Om det skal være et komprimeret eller et længerevarende forløb.
  • Om det skal afvikles hos CFU, på skolen, i kommunale kursuslokaler eller en fjerde lokalitet.

Vi hører også gerne fra jer, hvis I har andre ønsker.

Signe Schmidt Rye
Signe Schmidt Rye Konsulent