Kompetenceudvikling med ambitiøst mål: Færre børn i specialtilbud

En markant stigning i antallet af børn med behov for specialiserede skoletilbud fik Esbjerg Kommune til at sætte gang i kompetenceudviklingsforløbet ”Målrettede inkluderende læringsmiljøer” for alle kommunens skoleledere, pædagogiske ledere, lærere, pædagoger og MIL-koordinatorer. Det er UCL, der står for forløbet, hvor det langsigtede mål er, at langt flere skoleelever får et skoletilbud i deres nærmiljø.

De har sat barren højt i Esbjerg Kommune. Nu skal en kedelig tendens med, at flere og flere skolebørn har behov for et specialiseret skoletilbud, vendes. Derfor har kommunen sendt alle deres skoleledere, pædagogiske ledere, lærere, pædagoger og MIL-koordinatorer på UCL’s kompetenceudviklingsforløb ”Målrettede inkluderende læringsmiljøer.”

Og det virker allerede.

”Jeg kan allerede mærke, at forløbet har løftet os – eller i hvert fald gjort os meget mere bevidste om, hvordan vi gør tingene. Jeg oplever, at der er sat en del tanker og processer i gang, og jeg er helt sikker på, at vi over tid vil opleve en klar opkvalificering i forhold til inkluderende læringsmiljøer,” siger Maiken Støjer, der er MIL-koordinator på Urbanskolen i Esbjerg.

Alle elever skal have et skoletilbud i sit nærmiljø

På byens rådhus glæder man sig over, at kompetenceudviklingsforløbet allerede har haft en positiv effekt på kommunens skoler, men ambitionerne er også store hos byens skolechef Bo Meldgaard. Han har nemlig over en årrække oplevet en markant stigning i antallet af børn med behov for et specialiseret skoletilbud.

”Vi oplevede en markant stigning i antallet af børn, som havde brug for specialiserede skoletilbud. Det ønskede vi at stoppe, inden det løb fra os, for hverken pædagogisk eller økonomisk kunne vi holde til det. Derfor besluttede vi os for, at vi hellere ville bruge pengene på at styrke vores pædagogiske indsatser – herunder efteruddannelse end på at køre skolebørn på kryds og tværs i kommunen til dyre specialtilbud,” siger Bo Meldgaard og tilføjer:

”Vi har en klar målsætning om, at vi med målrettede inkluderende læringsmiljøer kan sikre, at alle elever får et skoletilbud i deres nærmiljø.”

En rød tråd til den enkelte skoles virkelighed

En del af den pædagogiske efteruddannelse, som kommunen besluttede at bruge penge på, var kompetenceudviklingsforløb for alle kommunens skoleledere, pædagogiske ledere, lærere, pædagoger og MIL-koordinatorer.

Skolechefen havde dog nogle klare krav til forløbet: Det skulle tage udgangspunkt i kommunens nye børn- og ungepolitik, det skulle foregå i Esbjerg, og det skulle kunne tilpasses de enkelte skolers virkelighed.

Det oplever MIL-koordinatoren på Urbanskolen i høj grad, at det gør.

”Jeg var indledningsvis lidt bekymret for, om det blot var et forløb, som blev trukket ned over os oppefra. Den bekymring er gjort til skamme, for UCL’s undervisere formår virkelig at tilrettelægge forløbet med en rød tråd til Urbanskolens egen strategi og visioner for inkluderende læringsmiljøer,” siger Maiken Støjer.

Alle børn har brugbare ressourcer

Også på Vadehavsskolen i Ribe er der ros til kompetenceudviklingsforløbet. Her oplever skoleleder Anita Kallesøe, at forløbet på en rigtig god måde understøtter skolens tilgang til inkluderende læringsmiljøer.

”Jeg synes virkelig, at forløbet er godt tilrettelagt. UCL’s undervisere er meget kompetente, og de har en ambitiøs tilgang til forløbet, men samtidig opfylder de de individuelle ønsker, som vi kommer med og evner at justere undervejs. Det er helt afgørende i så langt et forløb, som utvivlsomt kommer til at skabe et rigtig godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde med inkluderende læringsmiljøer,” siger Anita Kallesøe, der understreger, at man også på Vadehavsskolen har store ambitioner for inkluderende læringsmiljøer.

”Vi er først i mål den dag, hvor alle børn i kommunen bliver mødt af en voksen, der tror på, at det enkelte barn har nogle brugbare ressourcer.”