Seks timers online-undervisning: Procesdagen foregik i virtuelle mødefora

24 vejledere på Den Forberedende Grunduddannelse fik en noget anderledes undervisningsdag, da kompetenceudviklingsforløbet på UCL pludselig kom til at foregå online på grund af coronaen. Men resultatet var positivt.

Et stort, virtuelt klasseværelse, gruppearbejde på Teams og en padlet til dokumenter og besvarelse af opgaver. Det blev på alle måder en anderledes undervisningsdag for 24 vejledere fra Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), da de skulle gennemføre første seks-timers modul i deres kompetenceudviklingsforløb på UCL.

”På forhånd var jeg nok lidt betænkelig over, hvordan en hel dag på seks timer skulle komme til at fungere, men det blev en rigtig givende dag,” siger Janni Stubkjær Anker, FGU-vejleder hos FGU Fyn, og tilføjer:

”Jeg er faktisk overrasket over, hvor godt det fungerede. Vores underviser var dygtig til at sætte rammerne og lære os at agere på de virtuelle mødefora, så der var en tydelig struktur med forskellige møderum. Alt i alt endte det som en god og afvekslende undervisningsdag, som jeg fik rigtig meget ud af.”

Det hele skulle forgå synkront

De 24 kursister havde på forhånd fået et program for dagen og nogle få, simple guidelines til ”opførslen” i de virtuelle møderum. I programmet fremgik det tydeligt, hvornår man skulle gå ind i det store klasseværelse, hvornår man skulle mødes i sin firemandsgruppe, og hvornår man skulle løse opgaver via padletten.

”Jeg vil da gerne indrømme, at det var en kæmpe udfordring at skulle gennemføre en seks timer lang procesdag, men situationen gjorde jo, at det måtte blive sådan. Vi skulle arbejde med processer, og den største udfordring var, at det hele skulle foregå synkront, så vi fik sammensat et program, der foregik i forskellige virtuelle mødefora,” siger Marianne Tolstrup, lektor hos UCL, og tilføjer:

”Heldigvis kan jeg se på de tilbagemeldinger, vi har fået, at kursisterne hurtigt fandt sig til rette i den anderledes undervisningsfacon og fik det ud af dagen, som vi havde håbet.”

Ros til kompetent underviser

Procesdagen var en del af det kompetenceudviklingsforløb, der skal gøre de 24 kursister til dygtigere vejledere og få vejledningen på de forskellige FGU-uddannelser til at fungere sammenhængende og med størst mulig kvalitet.

FGU erstattede sidste sommer en række tidligere tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde. Sammenlægningen af de mange tidligere tilbud betyder, at FGU-vejlederne nu skal hjælpe unge mennesker på alle tre uddannelsesspor – den almene grunduddannelse, produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen – og derfor havde de et behov for et kompetenceudviklingsforløb, som UCL designede specielt til vejlederne.

”Jeg blev begejstret, da jeg så indholdet i de fem kursusdage. Der er blandt andet fokus på at styrke vejlederrollen og den helhedsorienterede indsats, på samskabende vejledning og på praksisnære processer, som skal gøre os endnu mere kompetente til at vejlede de unge bedst muligt,” siger Janni Stubkjær Anker, der glæder sig til at arbejde med den nye forløbsplan, der skal laves for alle elever på FGU.

”Jeg glæder mig til næste kursusgang, hvor vi blandt andet skal fordybe os i den nye forløbsplan. Det giver os mulighed for at drøfte og kvalificere brugen af forløbsplanerne, som er et vigtigt redskab på tværs af faggrupper i FGU.”

Hun har også ros til underviseren.

”Vores underviser har været utrolig kompetent og har gjort undervisningen spændende og vedkommende i forhold til min hverdag,” siger Janni Stubkjær Anker.

Læs mere om UCL’s kompetenceudvikling.