Talenter og højt begavede - UCL er med til at udvikle nye rammer for deres skolegang

Talentcamp.dk og UCL har modtaget 1,7 mio. kr. til projekt, som skal give særligt kloge elever de bedste muligheder for at udvikle sig.

Skolereformens mål

Skolereformen har klare mål for, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

Der er derfor brug for at styrke undervisningen – også for de allerdygtigste elever.

Projektets indhold

I det nye projekt TalentED vil UCL og Talentcamp.dk udvikle rammer for de højtbegavede børn, så de får mulighed for at realisere deres potentiale. Projektet omfatter bl.a.:

  • Udvikling af redskaber til identifikation af højt begavede elever.
  • Efteruddannelse af fagprofessionelle.
  • Tilpasning af undervisningsmiljøet.
  • Udvikling af undervisningsmaterialer.

Inspiration og erfaringsudveksling i nationale og regionale netværk af skoleledere og talentvejledere skal være med til at skabe strategier for talentudvikling på de deltagende skoler.

TalentED trækker på erfaringer fra Talentcamp.dk’s mentornetværk.

Fakta om projekt TalentED

  • 18 frie grundskoler med et samlet elevgrundlag på over 10.000 elever.
  • 187 udskolingslærere.
  • 36 ledere og talentvejledere.
  • Campundervisere og mentorer.

skal i løbet af det 3-årige projekt klædes på til at spotte, støtte og udvikle talenterne i grundskolen.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU