Vurdering for læring - med fokus på synlig læring

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb som understøtter SFO- og skolepædagoger i deres nye roller i skolen efter skolereformen.

Inspireret af gode norske erfaringer

Norske skoler har siden 2006 haft intens fokus på ‘Vurdering for læring’. Deres erfaringer kan anvendes direkte i den danske skole og give inspiration til at arbejde med skolereformens fokus på læringsmål, evaluering og feedback.

‘Vurdering for læring’ handler om at skabe synlig læring og tydeliggøre, hvor eleverne er i deres læreproces og gennem formativ feedback at understøtte denne. Metoden giver dermed værdifuld information til både elever og lærere om læreprocessen.

‘Vurdering for læring’ kan anvendes både på det faglige plan og i et dannelsesperspektiv.

Se CFU’s oplæg og lad os skræddersy et kursusforløb eller en vidensrejse for lærere, ressourcepersoner i de pædagogiske læringscentre, skoleledere, kommunale konsulenter og ledere efter jeres ønsker og behov.

CFU’s oplæg til programmet

  • Hvad er ‘Vurdering for læring’?
  • Vurdering for læring som metode til udvikling af bevidsthed om egen læreproces.
  • Viden om hvornår og hvordan der skal gives feedback på henholdsvis proces, produkt samt selvregulering.
  • Indføring i læringsressourcer, praksisskabeloner, refleksionsøvelser og videndeling.

Kurset giver deltagerne en forståelse for Vurderings for lærings anvendelse i en læringsmæssig kontekst, så metoden forstås og kan tages i anvendelse i både klasserummet, teamet og på ledelsesniveau.

CFU arbejder praksisnært og med mange konkrete eksempler, der kan anvendes direkte i den danske kontekst i teamet, på skolen og i klasserummet.

I fastlægger rammerne

CFU tilpasser og udvikler forløbet i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

I bestemmer selv:

  • Om det skal være et enkeltstående kursus eller en samlet kursuspakke.
  • Om det skal være et komprimeret eller et længerevarende forløb.
  • Om det skal afvikles hos CFU, på skolen, i kommunale kursuslokaler eller en fjerde lokalitet.

Vi hører også gerne fra jer, hvis I har andre ønsker.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU