Billedreportage: Når sygeplejerskestuderende og SOSU-elever øver sig på fremtiden

I 20 billeder kan du herunder få et indblik i, hvordan 40 sygeplejerskestuderende fra UCL og SOSU-elever fra Svendborg øvede sig til en fremtid, hvor sygeplejen i endnu højere grad rykker ud i danskernes hjem.

40 sygeplejerskestuderende og SOSU-elever blev som et forsøg over to dage kastet ud i scenarie, hvor de i et hjem møder en borger, der på grund af misbrug har glemt at tage sin medicin for den lungebetændelse, han er i behandling for.

Det er vigtigt at få øvet de type scenarier. 

For i fremtiden rykker sygeplejen i endnu højere grad ud i danskernes hjem.

Det stiller store krav til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Derfor var det en del af simulationsundervisningen for en flok sygeplejerskestuderende på 5. semester i samarbejde med SOSU-Fyn

TJEK DE 20 BILLEDER herunder – og læs mere om, hvad de studerende blev udsat for, og hvad de skulle have ud af forløbet.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_1.jpg

- I det scenarie vi har sat op, bliver den akut syge borger først mødt af to SOSU’ere. De kontakter en sygeplejerske fra Akut-teamet, som sender to sygeplejersker ud til borgeren, siger Marie-Luise Petrea Andersen, der er underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

- Det er et meget realistisk scenarie. Derfor er det vigtigt, at de to faggrupper forstår, hvad hinanden arbejder med.

- Flere og flere opgaver bliver flyttet fra sygehusene og ud i kommunerne og dermed også til borgernes hjem. Så i dag øver vi at iværksætte tidligere behandling, hvis en borger bliver syg i eget hjem. Og her har den tværfaglige kommunikation stor betydning for patientforløbet, siger Marie-Luise Petrea Andersen.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_2.jpg

Undervejs i caseforløbet bliver patienten indlagt på sygehuset. Her er det sygeplejerskernes opgave at stabilisere patienten – bl.a. med ilt.

I den del af undervisningen observerede de ca 25 SOSU-elever, mens sygeplejerskestuderende var i aktion, så de kunne få viden om, hvad der sker, når de har hjulpet en borger fra hjemmet og på sygehuset. Samarbejde sygeplejersker og SOSU_3.jpg

Træningen af færdigheder og kompetencer, som undervisningen også har vægt på, efterlader både plads til smil, grin og til at lave fejl.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_4.jpg

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_5.jpg

Undervisningen startede med en kort briefing i små grupper bestående af sygeplejerskestuderende og SOSU-elever, som skulle rundt til i alt 3 stationer.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_6.jpg

På første station i hjemmet hos Yousef var SOSU-eleverne de første i aktion.

De møder ham i en lejlighed, der er fuld af madraster og i det hele taget fremstår rodet.

Yousef er for 4 dage siden sat i behandling for pneumoni, men har pga. svækket almen tilstand ikke fået taget sine tabletter.

SOSU-elevernes opgave er at fortage primær triagering på ham.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_7.jpg

Herefter er det SOSU-assistentens opgave at kontakte sygeplejersken fra Akutteamet og lave en klar overlevering af de observationer, som hun og kollegaen har målt på Yousef.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_8.jpg

Kort tid efter ankommer to sygeplejersker fra Akutteamet.

Med sig har de en akuttaste fuld af diverse instrumenter til at måle vitale parametre og supplere med diverse blodprøver, som der tro mod den kliniske praksis gives svar på i hjemmet.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_9.jpg

Ved mødet viser SOSU-assistenten, at Yousef tydeligvis har glemt at tage sin medicin.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_10.jpg

Sygeplejerskerne pakker deres udstyr ud af akuttasken, mens SOSU-eleverne får mulighed for at observere og se, hvad det er sygeplejersker typisk gør, når de bliver kaldt ud til en borger. Samtidig uddyber SSA-eleverne her deres observationer omkring Yousef.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_11.jpg

Akut-sygeplejerskerne måler flere ting for at følger op på SOSU-assistenternes observationer og den videre udvikling i Yousefs tilstand.

De måler bl.a. infektionstal.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_12.jpg

Akut-sygeplejerskerne har også mulighed for at give borgeren medicin for hans KOL, hvis han har svært ved at trække vejret.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_13.jpg

Blodtrykket bliver også målt for at vurdere status på borgeren.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_14.jpg

Borgeren får bl.a. taget blodprøver i eget hjem, hvor akutsygeplejerskerne med det samme får svar på infektionstallet.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_15.jpg

Underviser Marie-Luise Petrea Andersen spiller i dagens anledning lægevagt.

Hun bliver kontaktet af akut-sygeplejerskerne.
Herefter rekvireres en ambulance med henblik på indlæggelse i FAM til vurdering og optimering af behandling.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_16.jpg

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har også undervisningslokaler, der ligner en sygehusafdeling.

Her foregår næste scenarie på sygehusets FAM-afdeling.

Opgaven for sygeplejerskerne på afdelingen er at stabilisere patienten. Her øves medicinsk nødkald.

På en monitor kan de hele tiden følge tal på bl.a. puls, så de ved, om patienten er i bedring eller det går den forkerte vej.

En underviser i lokalet kan skrue op og ned for værdierne på dukken i sengen. De studerende, der spiller sygeplejersker, skal reagerer afhængig af, hvad vej tallene går.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_17.jpg

Undervejs er der også tid til lige at læse op på, hvordan man håndterer patienter i kritiske situationer.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_18.jpg

Der bliver også tid til evaluering af indsatsen med to erfarne undervisere.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_19.jpg

Sygeplejerskerne lykkes med at stabilisere patienten, kan alle omkring patientens seng konstatere på den store monitor i lokalet.

Samarbejde sygeplejersker og SOSU_20.jpg

Afrundingsvis kan patienten udskrives.

Her har en studerende rollen som Yousef. En anden er hans datter og to andre er hhv læge på sygehuset, hvor han er indlagt, og sygeplejersken i den praksis, han er tilknyttet.