Karoline og Emmas analyser kan hjælpe hjertepatienter

80 timer har to bioanalytikerstuderende brugt på at analysere blodprøver fra grise. Karoline Krogh Navntoft og Emma Bech Rasmussens arbejde kan ende med at hjælpe mennesker med hjerteproblemer.

- Jeg vil rigtig gerne gå forskervejen som bioanalytiker, siger Karoline Krogh Navntoft, der læser på bioanalytikeruddannelsen hos UCL.

- Derfor er det fedt, at man allerede undervejs i uddannelsen kan prøve det af, inden det bliver helt seriøst, siger hun.

80 timer. Eller 10 dage af 8 timer har Karoline og hendes medstuderende Emma Bech Rasmussen investeret i at prøve kræfter med forskningsverdenen.

- Vi har hjulpet to medicinstuderende, der laver et elitespeciale inden for eksperimentel kirurgi. De satser på, at projektet munder ud i en artikel i et videnskabeligt tidsskrift, siger Karoline.

- Målet med projektet er at hjælpe mennesker med alvorlige hjertesvigt, som er nødt til at få indopereret en mekanisk hjertepumpe, der fungerer som et kunstigt hjerte. Nogle af de mennesker oplever alvorlige og potentielt livsfarlige bivirkninger i form af blødninger, siger hun.

- Det er de to specialestuderendes teori, at en bestemt antibiotika kan være med til at forhindre den bivirkning hos patienter med en indopereret hjertepumpe, siger Emma.

- Det har vi været med til at undersøge med en række analyser, vi har lavet, siger hun.

Analyserede blodprøver fra grise med kunstige hjerter

Grise med indopereret hjertepumpe har været en væsentlig del af projektet. Grisene bruges i forskningen, fordi de fysiologisk i høj grad ligner mennesker.

- Vores opgave var at analysere blodprøver fra 12 grise, der fik indopereret en hjertepumpe, siger Emma.

- Vi var med ude og se, hvordan grisene blev opereret. De fik taget i alt 5 blodprøver før og efter, at hjertepumpen blev aktiveret, siger hun.

- Det var et randomiseret, kontrolleret studie. Det vil sige, at det var tilfældigt, hvilke grise der fik antibiotika, og hvilke der ikke fik. Alle grise blev i øvrigt aflivet, mens de stadig var i fuld narkose, siger Emma.

Grisene fik antibiotika løbende under hele operationen. Der blev taget en blodprøve, før hjertepumpen blev startet og 4 blodprøver med forskellige tidsintervaller, efter hjertepumpen blev startet.

- Vores analyser har bidraget til, at de to specialestuderende kunne undersøge, om antibiotika kan forhindre øget risiko for livstruende blødninger hos patienter med en indopereret, mekanisk hjertepumpe, siger Karoline.

Lavede analyser der kun laves på Skejby Sygehus


De efterfølgende to måneder brugte Karoline og Emma en stor del af deres fritid på at analysere blodprøverne fra de 12 grise.

- I den første weekend fik vi en grundig oplæring i, hvordan analyserne skulle laves. I de følgende weekender planlagde og udførte vi selv analyserne på lånt udstyr, siger Emma.

Det skyldes, at den analyse Karoline og Emma skulle lave er en meget sjælden og omfattende analyse, der ellers kun udføres på Skejby Sygehus.

- Vi skulle lave 5 prøver for hver gris. Det er en lang proces, hvor vi med pipetter skulle tilsætte mange reagenser til blodprøverne, siger Karoline.

- Efterfølgende kunne vi analysere på mængden af proteinet von Willebarnd-faktor. Den kan give et svar på, om antibiotikaen kan forebygge alvorlige blødninger, siger hun.

Emma og Karoline drømmer om at forske


Drømmen om at forske lever i høj grad videre hos Emma og Karoline ovenpå de 80 timers ulønnede forskningsarbejde.

- Det har været spændende at være ansvarlig og selv stå med så udfordrende en analyse, siger Karoline.

Hun og er Emma er dog også glade for, at Lene Nøhr-Jensen, der er ph.d. og underviser på bioanalytikeruddannelsen, har været klar til at vejlede undervejs.

- Det har gjort, at vi har kunne prøve forskningen af i trygge rammer. Og det at prøve det af har gjort mig mere selvsikker i forhold til selv at komme ud og forske, siger Emma.

- Det har været et tidskrævende projekt, men det har 100 procent været det hele værd. Det er spændende, at man også kan hjælpe mennesker ved at finde ny viden. Det håber jeg, at jeg kan komme til at arbejde med hos en af forskningsenhederne på Odense Universitetshospital, siger Karoline.