Sygeplejerske vil hjælpe sårbare mennesker via forskning

Jeg vil være patienternes talerør. Det kan jeg være gennem min forskning, siger Maiken Langhoff Kidholm. Forskerdrømmen blev allerede tændt, mens hun læste til sygeplejerske hos UCL.

Hun er 28 år, nyuddannet sygeplejerske og drømmer om at blive forsker. Og det bliver ikke bare ved drømmen for Maiken Langhoff Kidholm.

Til sommer næste år – kun tre år efter hun færdiggjorde sin sygeplejerskeuddannelse – kickstarter Maiken for alvor forskerdrømmen. Her går hun i gang med et 3-årigt ph.d.-studie med fokus på livstruede patienter på SDU hos Forskningsenheden for Almenpraksis under forskningsgruppen Eksistentiel og Åndelig omsorg.

- Jeg har et særligt omsorgsgen i forhold til de sårbare patientgrupper. Det har jeg, fordi jeg har oplevet, at der er forskel på, hvordan patienter bliver behandlet på sygehusene, siger Maiken.

- Der er så meget potentiale for udvikling i sundhedsvæsenet. Jeg vil gerne være patienternes talerør, og jeg tror, jeg kan hjælpe ved at sætte fokus på omsorgen for patienterne via min forskning, siger hun.

Kæmpe skulderklap til Maiken fra anerkendt tidsskrift

Meget få sygeplejerskestuderende har fået deres bachelorprojekt offentliggjort i et anerkendt tidsskrift. Maiken er den hidtil eneste på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Da hun skulle skrive sit bachelorprojekt kunne hun vælge mellem tre forskellige former for aflevering af bachelorprojekt. Maiken valgte som aflevering af bachelorprojektet en videnskabelig artikel med skriftligt supplement.

Det er dog langt fra givet, at det resulterer i, at et anerkendt tidsskrift som Nordisk Sygeplejeforskning optager artiklen. Det gjorde det i Maikens tilfælde.

Men det er først efter målrettet slid i mere end et år, at det er lykkedes at komme igennem nåleøjet med artiklen med god hjælp fra hendes vejleder fra UCL’s sygeplejerskeuddannelse i Odense, lektor Karen Steenvinkel Pedersen.

- Det har været hårdt at komme i mål. Da jeg var færdig med sygeplejerskeuddannelsen fik jeg arbejde på Hæmatologisk Afdeling på OUH, og et år senere begyndte jeg på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU.

- Så i forhold til den videnskabelige artikel har det krævet, at jeg efter arbejde på afdelingen brugte mine aftener på at undersøge mere og skrive mere. Og man er træt, når man kommer hjem fra arbejde som ny sygeplejerske.

Oplevelser på sygehusene inspirerede Maiken til at forske

Den videnskabelige artikel har titlen ”Når ældre patienter (+60 år) oplever, at alder har betydning for sygeplejen”.

- Personligt var emnet, noget jeg har oplevet flere gange på sygehusene i forbindelse med praktikophold undervejs i min uddannelse. Det gjorde, at jeg havde lyst til at få det ud i den store verden.

- Jeg har oplevet, at der har været forskel på, hvordan man talte om de ældre og yngre patienter. Både når man talte om patienterne i kaffestuen, og i den måde man gik til patienterne. Der var en tendens til, at man syntes, de yngre var mere spændende.

- Jeg tænkte ”gad vide, om det er noget patienterne oplever”. Er det et problem, de oplever i deres kontakt med sygeplejersker.

Maikens fund giver grobund for mere forskning

Maiken havde en klar fornemmelse af, at hun forskningsmæssigt bevægede sig ind på et område, der ikke var særlig undersøgt. Det havde hun ret i.

Derfor valgte hun en metode, der hedder scoping review. Hun kortlagde og analyserede de seneste fem års vigtigste studier om, hvordan ældre oplever, at deres alder påvirker den behandling og sygepleje, de modtager.

- Jeg inkluderede syv studier i mit scoping review. De viste, at ældre oplever, at alder har negativ indflydelse på den behandling, de får i sundhedsvæsenet.

- For eksempel viste et studie af patienter med blodpropper i hjernen, at ældre ikke fik den samme behandling som de yngre, selvom deres mulighed for bedring var den samme. Andre studier viser, at ældre føler sig talt ned til, oplever at deres problemer ikke tages seriøst, eller at de ikke får hjælp til den personlige pleje.

- Det får konsekvenser for selve behandlingsresultatet. De ældre har et lavere selvvurderet helbred og rapporterer om dårligere livskvalitet. De oplever deres helbred som værende dårligere, end det egentlig er.

- Så mit studie har vist, at der er grobund for videre undersøgelser, og det er nok også derfor, at Nordisk Sygeplejeforskning fandt den videnskabelige artikel interessant.

Maikens bachelorprojekt åbnede vejen til forskerdrømmen

Arbejdet med forskningsartiklen har banet vej for, at Maiken har fået foden inden for i forskerverdenen.

- Da jeg startede på kandidatuddannelsen, kontaktede jeg professor Niels Christian Hvidt og hans forskningsteam. På det tidspunkt var min forskningsartikel ved at blive godkendt til publicering. Det var med til at blåstemple mig som kommende forsker.

- Efterfølgende har Niels Christian Hvidt taget mig under sine vinger, og han bliver en del af vejlederteamet på min ph.d.

En afledt effekt af forskningsartiklen er også, at den har åbnet døren til et studiejob hos Open på SDU, der hjælper sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling og andet i forbindelse med deres forskningsprojekter.

Sygeplejersken Maiken er en vigtig del af min forskning

Snart kan Maiken skrive ph.d.-studerende og forsker på sit CV. Men for Maiken er det vigtigt, at hun ikke bare bliver forsker. Hun bliver en sygeplejerske, der forsker.

- Allerede mens jeg læste på sygeplejerskeuddannelsen vidste jeg, at jeg ville gå forskervejen. Men det har også været vigtigt for mig at komme ud i den virkelige verden og opleve som sygeplejerske, hvad der ville give mening at forske i.

- Det er jo aldrig sygeplejerskens hensigt at aldersdiskriminere eller at undgå at tale med patienter om svære ting. Men især fordi vi har et sundhedsvæsen, hvor det går utrolig stærkt, er det vigtigt at belyse, hvad det betyder for de sårbare grupper. Det glæder jeg mig til at sætte fokus på, siger Maiken.