Sygeplejerske

Professionsbachelor

Som sygeplejerske har du mange jobmuligheder i Danmark og udlandet. Sygeplejerskeuddannelsen er for dig, der ønsker en uddannelse med fokus på:

 • Mennesker
 • Sundhed og livskvalitet
 • Mange specialemuligheder
Varighed 3,5 år (40 ugers praktik)
Sted Odense, Svendborg, Vejle
Odense, Svendborg, Vejle
Studiestart September og Februar
Kontakt os Kontakt os

Det er ikke muligt at søge lige nu – hold øje med ledige pladser pr. 26/7.

Uddannelsen på 2 minutter

Hør hvorfor Nanna og Uffe valgte sygeplejerskeuddannelsen 2:18

Arbejdsliv og karriereveje

Hjælp dem du brænder mest for

Du gør som sygeplejerske en kæmpe forskel for mennesker.

Og afhængig af, hvilken type sygeplejerske du vil være, kan du være med til at gøre en forskel for dem, du brænder allermest for:

 • En ung kvinde, der har været ude for en trafikulykke
 • En nybagt familie hvor baby har et kompliceret forløb
 • Et ungt menneske med psykiske udfordringer, som er midt i sin mest sårbare periode i livet
 • En midaldrende mand med en lungesygdom, sukkersyge eller en uhelbredelig kræftsygdom.

Det er bare få eksempler på, hvem du som sygeplejerske kan gøre en forskel for.

Og der er både gode muligheder for dig, der drømmer om fart over feltet og dig, der gerne vil fordybe dig mere i det enkelte menneske.

På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på:

 • Intensiv- og akutafdelinger
 • Skadestuer
 • Ambulatorier
 • Medicinske og kirurgiske sengeafdelinger
 • Psykiatriske afdelinger
 • Børneafdelinger
 • Barselafdelinger.

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for:

 • Hjemmesygepleje
 • Sundhedspleje
 • Plejecentre og ældrecentre
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedscentre
 • Kommunale akutfunktioner
 • Socialpsykiatriske botilbud.

Sygeplejersker arbejder også inden for fx:

 • Arbejdstilsynet
 • Lægepraksis
 • Hospice
 • Asylcentre
 • Fængselsvæsenet
 • Forsvaret
 • Medicinalindustrien
 • Forsker
 • Undervisning og konsulentvirksomhed
 • Undervisning på professionshøjskoler eller social- og sundhedsskoler.

Mange sygeplejersker rejser også ud med deres fag. Det sker bl.a. gennem:

 • Nødhjælpsorganisationer
 • Læger Uden Grænser.

Der findes 7 specialuddannelser, der bygger videre på en uddannelsen til sygeplejerske:

 • Anæstesisygepleje (narkosesygeplejerske)
 • Intensiv sygepleje
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Kræftsygepleje
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske)
 • Sundhedspleje (specialuddannelse til sundhedsplejersker)
 • Den borgernære sygepleje.

Andre muligheder for videreuddannelse
Med en uddannelse som sygeplejerske åbnes også døre til:

 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
 • Forskeruddannelser (ph.d.)
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser.

Mød sygeplejersker på arbejde

Michéle efter et år som sygeplejerske: Det er mit livs bedste valg 2:48

Johanne hjælper børn, unge og deres familier

- Vores patientgruppe er enormt bred. Alt fra små børn med en luftvejsinfektion til 18-årige, der er blevet kørt ned på scooter og har brækket benet.

Benjamin tager sig af de mest kritisk syge patienter

- Det er en kritisk fase i et menneskes liv, når man bliver indlagt på et sygehus. Det bedste ved at være sygeplejerske er, at jeg kan hjælpe et andet menneske i den fase.

Alene på OUH og Sygehus Lillebælt er der over 30 forskellige kliniske afdelinger. Udenfor sygehusene har du også et hav af karriereveje. Lige fra Forsvaret eller forskning til sundhedspleje eller hjemmesygepleje med fokus på børn eller ældre.

Anne Uhrskov Jochimsen

Underviser på UCL's sygeplejerskeuddannelse

Morten er akutsygeplejerske i private hjem 1:25
Stine er leder på en stor sygehusafdeling 1:07

Uddannelsens forløb

Sygeplejerskeuddannelsen består af 7 semestre, som hver strækker sig over 20 uger.

Praktikforløb udgør ca. 40 procent af uddannelsen.

Den teoretiske del af din uddannelse foregår på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg eller Vejle.

I løbet af uddannelsen lærer du at arbejde med alt fra sundhedsfremme og forebyggelse over behandling og rehabilitering til lindring, pleje og omsorg.

Du lærer at udøve sygepleje og om at være patient
Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen.

På hvert semester er der 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi).

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

Talentforløb
I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for.

Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

Du har både forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde i grupper samt masser af muligheder for at prøve teorien af i praksis.

Undervisningslokaler ligner virkelighedens verden
Den praktiske del af undervisningen foregår blandt andet i simulationsfaciliteter. De er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling eller som en privat bolig.

I vores simulationsfaciliteter kan du i trygge rammer afprøve og øve mange af de opgaver og sygeplejefærdigheder, du kommer til at stå over for, når du skal i praktik eller i job som sygeplejerske.

Du øver på medstuderende og simulationsdukker
Du kommer både til at øve dig på dine medstuderende og på særlige simulationsdukker.

Simulationsdukkerne kan indstilles til forskellige sygdomsforløb med host, skiftende puls osv.

Du og dine medstuderende kan fx øve injektionsteknik eller måling af puls, så I får en god fornemmelse af, hvordan man håndterer patienter i bestemte situationer.

Sundhedsvidenskabelige fag

 • Sygepleje
 • Sygdomslære
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi
 • Folkesundhed
 • Ernæringslære
 • Ergonomi
 • Sundhedspædagogik.

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi, fysiologi og biokemi
 • Mikrobiologi.

Humanistiske fag

 • Pædagogik
 • Kommunikation og psykologi
 • Etik
 • Filosofi og religion.

Samfundsvidenskabelige fag

 • Organisation/ledelse og jura
 • Sociologi.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Tema
Observation og vurdering af patienters og borgeres sundhed og sygdom.

Semestrets opbygning
De første 12 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 3 ugers praktik og 6 uger på uddannelsen.

Tema
Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Semestrets opbygning
De første 10-11 uger er du i praktik. Herefter er der 11 uger på uddannelsen.

Tema
Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.

Semestrets opbygning
De første 11 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 10-11 ugers praktik.

Tema
Situationsbestemt kommunikation med patienter, borgere, pårørende og fagprofessionelle.

Semestrets opbygning
De første 3 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 7-8 ugers praktik og 11 uger på uddannelsen.

Tema
Udvikling og ledelse af akutte og kritiske patient- og borgerforløb.

Semestrets opbygning
Du har 21 uger på uddannelsen. Der er ingen praktikophold på dette semester.

Tema
Selvstændig professionsudøvelse i og på tværs af sektorer.

Semestrets opbygning
Du er i praktik på hele semestret.

Tema
Sygepleje, kundskabsgrundlag og metoder.

Semestrets opbygning
De første 6 uger har du enten 2 valgfrie elementer på hver 3 uger eller et valgfrit forløb over 6 uger. I disse forløb er praktikken integreret.

De sidste 16 uger af uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Det bedste ved undervisningen er simulationstimerne. Her prøver vi teorien af i praksis i omgivelser, der ligner en rigtig sygehusafdeling. Vi har også patienter med i undervisningen. Det giver en god forståelse for patientens synspunkt og vigtigheden af vores sygepleje.

Jonas Daugbjerg Melbye

Studerende, sygeplejerskeuddannelsen

Kig ind i undervisningen

Se hvad vi laver i uddannelsens simulationslab 7:53

Praktik

Uddannelsen byder på ca. 14 måneders praktik fordelt på flere praktikforløb:

 • Første år har du 2 praktikperioder på 3 og 10-11 uger.
 • Andet år har du 2 praktikperioder på 10-11 og 7-8 uger.
 • Tredje år har du en praktikperiode på 20-22 uger.

Derudover er du på uddannelsens 5. og 7. semester tilknyttet praksis i op til 6 uger ad gangen.

Garanti for praktikplads

Alle er sikret en praktikplads.

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

I praktikken lærer du at:

 • Tale med mennesker i vanskelige situationer
 • Udføre tekniske procedurer
 • Planlægge din egen tid
 • Vurdere og begrunde dine handlinger
 • Samarbejde
 • Vejlede borgere om sundhed.

Du lærer at samarbejde med andre faggrupper for at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne. Og via dit samarbejde med sygeplejersker i praksis udvikler du en professionel adfærd.

Vejledning og evaluering
I praktikken er du tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning.

I praktikken samarbejder du med din vejleder om at udarbejde og følge din individuelle studieplan, så du kan opfylde både uddannelsens krav og dine egne ønsker og uddannelsesbehov.

Evaluering er et vigtigt element i praktikken, så du hele tiden kender dit faglige standpunkt og ved, hvad du skal arbejde med at videreudvikle. Desuden er der prøver.

Din praktik kan foregå på offentlige sygehuse, i social- og sundhedsvæsenet (fx i hjemmeplejen), i psykiatrien og inden for sundhedspleje, og skal omkring følgende områder:

 • Børn
 • Barsel
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Ældre
 • Hjemmesygepleje
 • Psykiatri.

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har praktikpladser i kommunerne Assens, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Kerteminde og Odense. Praktikken på sygehuset er på OUH i Odense.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har praktikpladser i kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle. Praktikken på sygehuset er på Sygehus Lillebælt (Kolding, Middelfart og Vejle).

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har praktikpladser i kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Praktikken på sygehuset er på OUH i Odense og Svendborg.

Praktik i udlandet
Læs mere under Internationale muligheder

Katrines 5 praktikforløb

Katrine Andersen har på 3½ år været i praktik her:

 • Akutmodtagelsen på et sygehus
 • Hjemmesygeplejen i borgeres eget hjem
 • Psykiatrisk afdeling på et sygehus
 • Hjertemedicinsk laboratorium på et sygehus
 • Udlandspraktik på Zanzibar i Østafrika.

Internationale muligheder

På sygeplejerskeuddannelsen kan du få en international vinkel på din studietid på to måder:

 • Udlandsophold
 • Engelsksprogede forløb i Danmark.

Du kan tage på et udlandsophold i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Vi har erfaringerne med at sende studerende til lande i store dele af verden – både i og uden for Europa.

Økonomi og udlandsophold
Du kan tage din SU med under dit udlandsophold. Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier – alt efter hvor du rejser hen.

Du har også mulighed for at sætte en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et engelsksproget teoriforløb på UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

Via Internationalisation at Home kan du tage teoretiske forløb i Danmark sammen med udenlandske studerende.

Palæstina-tur har gjort mig til en stærkere sygeplejerske

Som sygeplejerske er det vigtigt, at du har forståelse for andre kulturer. Det har min 4 ugers studietur til Palæstina givet mig, siger sygeplejerskestuderende Elona Lykke Kjær.

Elonas tur til Palæstina

Fie og Siang fik vild oplevelse i et af verdens fattigste lande

Et af verdens fattigste lande var i 30 dage hjem for Fie, Siang og 10 andre studerende fra UCL. Studieturen til Uganda blev en både barsk, spændende og lærerig oplevelse.

Fie og Siangs tur til Uganda

Studiested og studieliv

Campus ligger 3 km fra centrum af Odense. Så du er både tæt på banegården, bylivet og Odenses kulturaktiviteter.

 

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Oplev campuslivet på 1 minut

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4700 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

4.700 studerende
8 uddannelser

Uddannelsens faciliteter

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har et sim lab, hvor vi træner sygeplejefaglige færdigheder i virkelighedstro omgivelser.

Sim lab er indrettet som en kopi af en sengeafdeling på et sygehus. Her øver du både på dine medstuderende og på højteknologiske simulationsdukker, der kan simulere forskellige sygdomsforløb.

Fredagsbaren Grotten

Hver fredag summer der af liv, når UCL's studerende slår sig løs i fredagsbaren Grotten.

Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet.

Sportsklubber for studerende

Fodbold, badminton, roning og løb.

UCL har flere idrætsforeninger drevet af studerende for studerende, som hver uge mødes på tværs af uddannelser.

Fitness på campus

Alle UCL’s studerende har gratis adgang til fitnessfaciliteter, der er placeret på campus på Niels Bohrs Allé.

Fitnessrummet har træningsmaskiner, løse håndvægte, kettlebells, racks, motionscykler, løbebånd og meget mere.

UCL Fitness tilbyder også holdtræning.

Campus ligger ca 1 km fra centrum af Svendborg. Så du er både tæt på bylivet, kulturaktiviteter og transportmuligheder.

 

UCL Klostervænget
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Oplev campuslivet på 1 minut

UCL's campus på Klostervænget i Svendborg har uddannelserne til sygeplejerske og pædagog.

Med 400 studerende er det et mindre campus, hvor du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Svendborg - en kulturby
Svendborg har masser af spændende spisesteder og kulturtilbud indenfor kunst og musik.

Byen byder på en lang række forskellige spillesteder og barer med live-optrædener.

Der er alt fra Jazz til metal, fra undergrund til de større navne, fra store koncertsale og mindre intime spillesteder.

Er man mere til teater og kulturarrangementer end fest og rockkoncerter, så kan man med fordel tjekke Kulturhus Svendborg ud.

400 studerende
2 uddannelser

Uddannelsens faciliteter

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har et sim lab, hvor vi træner sygeplejefaglige færdigheder i virkelighedstro omgivelser.

Sim lab er indrettet som en kopi af en sengeafdeling på et sygehus. Her øver du både på dine medstuderende og på højteknologiske simulationsdukker, der kan simulere forskellige sygdomsforløb.

Fredagsbaren Hulen

Selvfølgelig har UCL i Svendborg også en Fredagsbar.

Det er her, de studerende slapper af med en kold drik og et raflebæger efter en hård uge med undervisning.

Det er også her, vi samles om påske- og julebar, Halloweenfest, Beerpong-turneringer, Winter Wonderland, raflebægre og meget andet.

Campus ligger meget centralt - tæt på både gågaden, Bryggen, banegården og Streetfood Vejle.

 

UCL Vestre Engvej
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Kom med ind i vores Sim Lab

Sim Lab på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle er indrettet som en kopi af en sengeafdeling på et sygehus.

Her kan du træne sygeplejefaglige færdigheder. Du kan både øve dig på dine medstuderende og på højteknologiske simulationsdukker, der kan simulere forskellige sygdomsforløb.

850 studerende
2 uddannelser

Campus

UCL’s campus på Vestre Engvej ligger centralt i studiebyen Vejle.

På campus har vi de to uddannelser til sygeplejerske og socialrådgiver.

Med 850 studerende har vi en størrelse, der giver gode muligheder for, at du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Vejle - en hyggelig studieby
Fra campus har har du ikke langt til Vejles hyggelige gågade og centret Bryggen eller til lækker mad i Vejle Streetfood og kreative fællesskaber i Spinderihallerne.

DGI Huset med svømmehal og andre sportsfaciliteter er på den anden side af gaden, så der er god mulighed for motion. Og så kan du invitere vennerne med i Mariaparken.

Events på tværs af campusser

Med en placering næsten dør om dør med UCL’s campus på Boulevarden vil du som studerende på Vestre Engvej også kunne opleve et endnu større studiefællesskab, når der afholdes arrangementer og events på tværs af campusserne.

Både fredagsbarerne og studiemiljøkoordinatorerne arrangerer løbende både semesterstartfester, konkurrencer og andre fede events på tværs.

Fredagsbaren Electus

Electus er navnet på UCL Vestre Engvejs fredagsbar. Men det er mere end det, det er nemlig også Electus, der er med til at arrangere studiestart, campusfester og meget mere på Vestre Engvej.

De arrangerer julebanko, vinsmagninger, pubcrawll og en masse andet i fælles koordination med eventkoordinatoren.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial uddannelse
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse

 • Ambulancebehandler.
 • Social- og sundhedsassistent-uddannelsen (trin 2).
 • Redderuddannelsen (speciale som ambulanceassistent).

Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C og Engelsk D.

Enkeltfag
9 måneders erhvervserfaring (min. 30 t/u) samt 4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk A.
 • Engelsk B.
 • Enten Matematik B, Fysik B, Kemi B, Biologi B, Geovidenskab A eller Bioteknologi A.
 • Enten Samfundsfag C eller Psykologi C.

Udenlandsk uddannelse
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karakterniveau i adgangsgivende eksamen
 • Karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Motiveret ansøgning.
 • Relevant erhvervserfaring min. 3 mdr. min. 20 t/u. Erfaring fra praktikforløb fra en anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen, tæller ikke.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. min. 20 t/u.
 • Udlands- eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Frivilligt arbejde.
 • Om du er Elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Hvorfor du gerne vil være sygeplejerske.
 • Hvad der særligt tiltrækker dig ved sygeplejeprofessionen.
 • Relevante kompetencer i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Overvejelser om dit virke som sygeplejerske.

Kvote 2 - generel information

Har du en Social- og Sundhedsassistentuddannelse samt 9 måneders erhvervserfaring som Social- og Sundhedsassistent med min. 28 t/u, tilbydes du et særligt tilrettelagt studieforløb i Odense, Vejle og Svendborg.

Forløbet gør det muligt at gennemføre sygeplejerskeuddannelsen på kortere tid.

Sygeplejerske - merit

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 56200
februar 56202
Svendborg
september 56220
februar 56222
Vejle
september 56280
februar 56282

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Ses vi online?

Bliv klogere på uddannelsen til sygeplejerske. Kom til online informationsmøde den 23. maj kl 14.00-15.00.

Tilmelding

Ses vi online?

Bliv klogere på uddannelsen til sygeplejerske I Svendborg. Kom til online informationationsmøde den 6. juni kl. 16-17.

Find information om dagen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

FAQ

Hvad kan man lave som sygeplejerske?

Lignende uddannelser