UCL-studerendes møde med sydafrikanere har styrket lysten til udlandsophold

Både Søren Løve Weymelka og Jonas Sørensen har fået mere lyst til at tage i praktik i udlandet efter et forløb, hvor de samarbejdede med to sydafrikanske studerende.

CRISIIS_Søren og Jonas_ucldk.jpg

- Den ene af de sydafrikanske studerende havde mistet begge sine forældre. Den anden satte i vores samtaler streg under, at hun stadig havde begge sine forældre, som om det ikke var normalen, siger Jonas Sørensen, der læser til fysioterapeut hos UCL.

Jonas og hans medstuderende Søren Løve Weymelka har over 3 måneder deltaget i forløbet CRISIIS. Her kan studerende fra UCL’s sundhedsuddannelser sideløbende med deres almindelige uddannelse samarbejde om et projektforløb med studerende fra Sydafrika, Europa, Asien og USA.

- Forløbet har øget min nysgerrighed i forhold til andre kulturer, og det har styrket min lyst til at komme ud og rejse senere i min uddannelse, siger Søren.

Forløbet giver indblik i forskellige sundhedssystemer

Søren og Jonas havde over de 3 måneder 4 online-møder med de to kvindelige sygeplejerskestuderende fra Sydafrika. Her skulle de lave et projekt om, hvordan deres respektive kulturer og landes sundhedssystemer tackler en specifik problemstilling. Emnet blev alkoholisme.

- Vi sammenlignede statistik for Danmark og Sydafrika, og hvordan de to samfund griber alkoholisme an ud fra et sundhedsperspektiv, siger Jonas.

- Og der var store forskelle på både vores samfund og kulturer, siger han.

- I Danmark er der langt større mulighed for at blive imødekommet af sundhedsprofessionelle, fordi vi har et velfærdssystem, der tilbyder hjælp til mennesker, som beder om det, siger Søren.

- I Sydafrika skal man selv betale for rehabilitering. Deres sikkerhedsnet er ikke så bredt som i Danmark. Derfor er det ikke så hyppigt, at folk i Sydafrika prioriterer at bede om hjælp, fordi de selv skal betale, siger han.

CRISIIS-forløbet giver en danskers liv nyt perspektiv

Ud over det faglige så peger Jonas og Søren på, at CRISIIS-forløbet med de to sydafrikanske studerende også har været med til at sætte deres eget liv i et andet lys.

- Det giver perspektiv på ens eget liv at snakke med to mennesker, der har væsentligt dårligere kår end en selv, siger Jonas.

- Den enes far arbejdede virkelig mange timer til en lav løn, og de havde kun et par sko hver, siger han.

- Den anden, som var forældreløs, skulle hjælpe med at brødføde hendes 3-4 søskende, så de både havde tøj på kroppen og fik mad og drikke, siger Jonas.

- Det giver virkelig et perspektiv på, hvor snotforkælede vi danskere er. Vi kan gå til lægen uagtet vores økonomiske situation, og vi får penge for at gennemføre en uddannelse, siger han.

Vores nysgerrighed på andre kulturer er styrket

Mens CRISIIS-forløbet har skubbet til Jonas og Sørens lyst til at rejse ud i verden under deres uddannelse, så har forløbet også givet dem andet med i rygsækken.

- Helt lavpraktik har jeg fået øvet mine sproglige færdigheder, når jeg på engelsk for eksempel har skulle forklare, hvad frit sygehusvalg og SU er, siger Søren.

- Forløbet giver også to ekstra ECTS-point til vores eksamensbevis. Det betyder noget for CV’et. Jeg tænker, at det kan få betydning, hvis jeg vil arbejde i udlandet, at jeg kan vise, at jeg har erfaring med at arbejde internationalt. Det kan måske også gøre det lettere at finde en praktikplads i udlandet, siger han.

Til andre der overvejer at tage et CRISIIS-forløb har Jonas og Søren også et par ord med på vejen.

- Jeg har rejst meget rundt i verden, inden jeg begyndte på fysioterapeutuddannelsen. Men jeg kan bruge CRISIIS-forløbet til at bygge ovenpå. Det har givet noget nysgerrighed i forhold til at arbejde i et andet land og med andre kulturer, som er helt anderledes end vores, siger Jonas.

- Man skal vælge et CRISIIS-forløb, hvis man er nysgerrig på andre mennesker og andre kulturer. Det er en kompleks verden vi lever i. Jo flere erfaringer du får i rygsækken, desto bedre er du rustet til at møde nye kulturer og nye mennesker, siger Søren.