Succes i Forsvaret med fast årlig uge øremærket til efter-videreuddannelse

Et af tilbuddene i Opklaringsbataljonen på Bornholms årlige uddannelsesuge i uge 2 er et AMU-kursus om Kystredning. Her gør deltagerne sig klar til afgang fra havnen i Tejn. Deltagerne var fra forskellige afdelinger og niveauer i bataljonen. I gult ses bataljonschef Uffe Geckler Pedersen.   (Privatfoto)

Opklaringsbataljonen på Bornholm har for tredje gang reserveret uge 2 til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Tilbagemeldingerne på uddannelsesugen viser, at initiativet for alvor er ved at skyde sig ind på behovet hos både konstabler, sergenter og officerer

Som de fleste andre arbejdspladser har Forsvaret en interesse i at være et attraktivt sted at søge til, at kunne fastholde medarbejdere og hjælpe dem med kompetenceudvikling og karriereudvikling. Hos Opklaringsbataljonen på Bornholm er en af metoderne en fast årlig uddannelsesuge, hvor det er muligt at uddanne sig i forskellige kompetencegivende forløb.

Bataljonschef Uffe Geckler Pedersen har i dette års uddannelsesuge selv deltaget på et AMU-forløb i Kystredning, hvor man blandt andet skulle lære at sejle en motorgummibåd, håndtere flydespærrer i forbindelse med forurening til havs etc. 

Nye kompetencer med både civil og militær relevans

”Med uddannelsesugen hæver vi deltagernes individuelle kompetencer med kurser, der både har militær relevans og kan bruges civilt. I år har vi fx tilbudt kurser om kystredning, som jeg selv deltog på, højderedning og faldsikring, dronecertifikat og en instruktøruddannelse for konstabler, så de kan aflaste vores befalingsmænd,” siger Uffe Geckler Pedersen.

Derudover har uddannelsesugen blandt andet budt på modulet positiv psykologi og trivsel på akademiniveau.

Initiativet med at bruge de forskellige kompetencegivende uddannelsesniveauer i Forsvaret er udviklet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v/ chefkonsulent Marie Nørgaard Laursen, som også har ledet FUSA-projektet (Effektiv anvendelse af AMU i Forsvaret - HR B4). Med sit team koordinerer hun aktiviteterne i tæt samarbejde med Opklaringsbataljonen og andre deltagende uddannelsesinstitutioner med relevant udbud såvel fagligt som niveaumæssigt. 

”På de gennemførte uddannelsesuger har vi haft ca. 400 deltagere på et uddannelsesforløb og det er fantastisk at følge, hvordan Opklaringsbataljonen systematisk følger op på medarbejdernes behov og motivation for livslang læring. En opgave det er en stor fornøjelse og meget lærerigt at være partner på,” siger Marie Nørgaard Laursen.

Uddannelsesugen er med til at fastholde unge i Forsvaret

Ifølge Uffe Geckler Pedersen er uddannelsesugen også vigtig i forhold til at rekruttere og fastholde unge, da enkelte vælger at forlade Forsvaret, fordi de mener det er tid til at få sig en uddannelse.

Den tendens kan afbødes, hvis du - mens du er i Forsvaret - kan tilegne dig kompetencer der også tæller formelt i det civile liv fx i form af bevis på et gennemført modul på AMU eller akademiniveau (AU).

Derfor er det også i høj grad civile fag der undervises i, fortæller Leo Gamborg, kaptajn og chef for operationssektionen i Opklaringsbataljonen på Bornholm og en af drivkræfterne bag uddannelsesugen.

”Det er tredje år vi gennemfører uddannelsesugen i bataljonen og for hvert år rammer vi mere præcist det deltagerne gerne vil have. De forløb der tilbydes, vælges ud fra, hvad der efterspørges blandt konstablerne, som vi kan se, også bliver bedre til at forstå, hvad uddannelsesugen har at tilbyde. Det er en meget positiv udvikling,” siger Leo Gamborg

Mange fordele med fast årlig uddannelsesuge

Leo Gamborg mener, at modellen med at kalendersætte en fast årlig uge til uddannelse for hele kasernen har mange fordele.

”For det første undgår vi, at der i løbet af året drypvis mangler 2-3 mænd på skiftende tidspunkter, mens der foregår andre vigtige militære uddannelses- og træningsting. For det andet giver det en god synergi og godt sammenhold på kasernen, at vi er sammen om uddannelse på kryds og tværs af funktioner, rang og afdelinger.  Endelig har vi en volumen, som gør at vi kan få ordentlige holdstørrelser til de forskellige uddannelsesforløb.” 

Det med at blande deltagerne på kryds og tværs var også en god oplevelse for Uffe Geckler Pedersen . 

”Det er lærerigt for alle at blive hevet ud af de normale roller i en periode. Det giver et bedre kendskab til hinanden og til organisationen, når forskellige afdelinger og organisatoriske niveauer mødes på lige fod i et klasseværelse. Et møde der også er med til at styrke både sammenholdet og organisationen.”

CASE:  Michael Jakobsen, deltager på akademimodulet Positiv psykologi og trivsel:

Michael Jakobsen, 57 år og leder i Partnerelementet, har været i Forsvaret siden 1987 i forskellige tjenester. Han begyndte som konstabel i flyvevåbnet, fik en officer-uddannelse samme sted, og skiftede i 2007 til en civil ansættelse som afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som varetager drift af kaserner etc. rundt i landet. I dag arbejder han på Almegårds Kaserne på Bornholm, hvor Opklaringsbataljonen holder til.

Michael Jakobsen kom med på uddannelsesugen lidt af bagvejen, da den oprindeligt er indrettet til Opklaringsbataljonen, som har valgt at tilbyde andre på kasernen plads, hvis der er ledige kapacitet på kurserne.  

”Jeg valgte akademi-modulet Positiv psykologi og trivsel, da det lød spændende og relevant i forhold til mit arbejde, hvor jeg er leder for over tyve medarbejdere. Jeg har en lederuddannelse fra Forsvaret og også anden efteruddannelse, men der sker hele tiden nyt, og vinklen med positiv psykologi virkede interessant for mig.”

”En af de ting jeg især tager med fra kurset, er det store fokus på de fejl vi laver. Vi har en fejlkultur og procedurer for at rette fejl, mens man i positiv psykologi tager udgangspunkt i styrkerne, og de ting medarbejdere er gode til og gør godt. Og styrker det endnu mere. En tilgang jeg kan bruge direkte fx i forbindelse med afholdelse af MUS.”

Kurset gav også Michael Jakobsen værktøjer til at afdække egne personlige styrker, og hvordan han kan arbejde med og reflektere over egen adfærd.

Michael Jakobsen har som civil ansat på kasernen ikke en dyb indsigt i soldaternes hverdag, så derfor var det i sig selv lærerigt at være på hold med konstabler og befalingsmænd og høre om situationer fra deres hverdag.

”Det gav et indblik i de andres hverdag på kasernen, der gjorde mig klogere på min kerneopgave, så det er en fin sidegevinst ved uddannelsesugen.”

CASE: Emil Straarup Ecklon, deltager på AMU-kursus om Faldsikring og højderedning:

Emil Straarup Ecklon, 22 år og konstabel i Opklaringsbataljonen på Bornholm. Han begyndte sin karriere i Forsvaret i 2020, da han var færdig med gymnasiet.

Emil Straarup Ecklon valgte i dette års uddannelsesuge kurset om faldsikring og højderedning, dels da det lød spændende og dels for at udfordre sine grænser, da han ikke er så glad for højder.

”Jeg tænkte, at kurset var en god måde at lære at sikre sig og blive mere tryg ved højderne. Vi havde en rigtig god instruktør, så jeg blev faktisk positiv overrasket over kurset. Fx var det spændende at blive introduceret til og lære at bruge forskellige udstyr til højderedning og klatring.”

”Det er altid fedt at lære nyt grej at kende, og efter kurset føler jeg mig nu rustet til at kunne arbejde i højden på en mere tryg og sikker måde. Derudover var det også givende at møde deltagere fra andre enheder på kasernen – og se andre ansigter.”

Emil Straarup Ecklon kan godt se ideen i at du - mens du er i Forsvaret - får mulighed for at tilegne dig kompetencer du kan bruge på set senere tidspunkt i livet, og det er også godt, at det foregår på en fast uge hvert år, så du kan planlægge efter det.

”Jeg har da tænkt på, hvad jeg engang skal lave på den anden side af hegnet, men lige nu er jeg glad for mit liv i Forsvaret, så det bliver jeg ved med indtil videre. Og måske bliver jeg også i Forsvaret.”

Marie Nørgaard Laursen, konsulent Arbejder med information, tilrettelæggelse, ledelse og implementering af målrettet efter- og videreuddannelse