Co-teaching har løftet alle elever fagligt

Tåsingeskolen har løftet både de fagligt udfordrede og de fagligt stærke elever. Det viser en evaluering af skolens ihærdige træk med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Forløbet har taget afsæt i fem nøgler for ledelse af co-teaching. UCL’s skoleudviklingskonsulenter har været sparringspartner i hele forløbet.

”Det her er ikke bare en styrket indsats eller et projekt. Det her er et kulturudviklingsforløb på 5-6 år, som grundlæggende er godt i gang med skabe en ny og meget mere samarbejdende kultur på vores skole.”

Sådan lyder det fra skoleleder Kasper Føns på Tåsingeskolen.

Der har tidligere været talt meget om inklusion. Fokus har været på, at skolerne skulle flytte de fagligt udfordrede børn væk fra specialundervisningen og ind i de almene klasser. De skulle ”passe ind i klasserne” sammen med alle de andre børn.  

Tåsingeskolen har i stedet lyttet til den viden, der fortæller, at skolernes fokus hellere skal være på, at alle børnene har bedst af at være i klassefællesskaberne – og ud fra den tilgang udvikle de pædagogiske og didaktiske rammer, der passer til alle eleverne i klasserne.

Nyt børnesyn slår igennem

Som Kasper Føns forklarer, er der tale om et nyt syn på børnene, hvor vi ikke ”tager de fagligt udfordrede elever ind og ud af klasserne” og alene af den vej rokker ved deres selvværdsfølelse.

Det er en glad skoleleder, der fortæller, at flere års ihærdige indsatser nu for alvor ser ud til at bære frugt i den daglige undervisning.

” En evaluering har for nyligt vist, at de fagligt udfordrede elever er blevet løftet på skolen, men ikke nok med det. Tit bliver det frygtet, at jo flere udfordrede elever, der er i klasserne, jo mere bliver de fagligt stærke elever ”trukket ned”. Men evalueringen viser, at alle eleverne i klasserne er blevet løftet”, fortæller Kasper Føns.

Tåsingeskolen har samarbejdet med UCL’s skoleudviklingskonsulenter siden 2020 om den nyeste viden om, hvordan der kan skabes mangfoldige faglige læringsmiljøer, og om hvilke indsatser der bedst kunne sættes i proces på skolen.

Kasper Føns har fra starten af forløbet lagt meget vægt på, at hele arbejdet skulle være dybt forankret blandt lærerne. Derfor blev der afsat et helt år til at forberede forløbet. For som han siger, så er det her altså ikke noget, der kan løses i et projekt, og så går vi videre til det næste.

”Forløbet udvikler hele vores skole, måden vi underviser, samarbejder og organiserer os på, forklarer han.

Lærerne var med til at vælge ”co-teaching” som model

Det ligger skolelederen på sinde at pointere, at forløbet på ingen måde har været en spareøvelse:

”Vi har omlagt specialundervisningen og flyttet ressourcer ind i klassernes læringsmiljø og lagt betydelige ressourcer oveni til udviklingsforløbet”, forklarer Kasper Føns.

Han fortæller, at lærerne selv har været med til at vælge den model om ”co-teaching”, som nu er blevet implementeret på skolen.

Co-teaching betyder, at to lærere samarbejder om en klasse, og selvom det umiddelbart kan lyde som en simpel løsning, så har hele forløbet på skolen handlet om, at de to lærere ikke bare skal samarbejde og dele opgaver:

”Lærerne skal forberede, afvikle og evaluere undervisningen i fællesskab, og det er derfor en ny model for undervisningen, som griber gennemgående ind på mangeårige traditioner i faget som lærer i og kulturen på skolen, forklarer Kasper Føns.

En hel del stolthed på skolen over de gode resultater

Han understreger derfor, hvor vigtigt det har været og stadig er, at lærerne er blevet og bliver inddraget i alle beslutninger og planlægning og føler, at de har et reelt ejerskab til alt det nye. At det ikke er noget, der bliver trukket ned over hovedet på dem.

Hans indtryk er, at de gode resultater fra evalueringen nu spreder en hel del stolthed rundt omkring i skolens kroge, og at lærerne i dag er ganske glade for de nye modeller for undervisning og samarbejde.

Også for fx nye og nyuddannede lærere på skolen, ser Kasper Føns, at det er en god oplevelse for dem at træde ind i de nye samarbejdskulturer, der er blevet skabt på skolen.

Fem nøgler til ledelse af co-teaching

Det samlede forløb har grebet ind i alt omkring det organisatoriske på skolen. Lige fra strategiske beslutninger til skemaplanlægning og til mange, mange små mikroting i hverdagen.

Forløbet har derfor også stillet krav til skolens ledelse Ud fra den nyeste viden, som UCL har præsenteret i forløbet, har skolerne valgt at tage afsæt i fem nøgler til ”ledelse af co-teaching”:

  1. Der skal være solid viden om, hvad co-teaching er, og hvornår der er brug for denne. 
  2. Det skal anerkendes, at co-teaching er et professionelt samarbejde, og at teamsamarbejde skal ledes. 
  3. Skemalægning er en prioritet 
  4. Planlægning er afgørende 
  5. Resultaterne skal følges, der skal gives feedback og sikres en evidensbaseret praksis 
Ditte Frandsen Konsulent