CFU er projektleder for et nyt stort sektorprojekt om holocaust og folkedrab

CFU er blevet projektleder for et nyt stort sektorprojekt, der har til formål at opkvalificere undervisere og fremme undervisning om holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Dato: 11.02.2022

Styrket undervisning

Formålet med projektet er at udvikle en kapacitetsopbygning i uddannelsessystemet, der først og fremmest skal have karakter af målrettet kompetenceudvikling af undervisere i såvel grundskole som ungdomsuddannelser med henblik på at fremme og kvalificere undervisning om holocaust og andre folkedrab. 

Opgaven er stillet og udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Projektet er inddelt i tre delopgaver, der skal understøtte undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab: 

  1. Udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie på hhv. professionshøjskoler og universiteter.
  2. Udvikling og afholdelse af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie i grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser med henblik på opkvalificering og efteruddannelse i undervisning om Holocaust og andre folkedrab.
  3. Udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb og materialepakke til undervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Du kan læse meget mere om projektet her