CFU på Facebook

CFU har oprettet fagrettede Facebooksider/grupper, hvor vi tilbyder vejledning og rådgivning til de fleste af grundskolens fag. Følg og Like gerne!

CFU på facebook

CFUs pædagogiske konsulenter arbejder med løbende rådgivning og vejledning til både lærere, skolepædagogger og skoleledere.

På vores fagrettede Facebooksider får du god muligheder for løbende opdatering, inspiration og invitation til faglig sparring.

Vi håber du vil følge og Llike vores facebookgrupper/sider.

Nedenfor kan du se vores oversigt over facebooksider.