21.Skills

På denne fagside for 21. skills kan du finde inspiration til din undervisning og ressourcer til at komme videre i dit arbejde med designprocesser, projektarbejde og hverdagsinnovation. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nye tiltag såsom konferencer, netværk og Erasmussamarbejde.

De pædagogiske konsulenter tilbyder:

  • Faglig og didaktisk vejledning med fokus på, hvordan 21.skills meningsfuldt og overkommeligt kan indgå i den daglige undervisning.
  • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af didaktiske forløb med fokus på designtænkning, hverdagsinnovation eller projektopgaven.
  • Vi har udviklet websitet www.21iskolen.dk, hvor vi har målrettet 21st skills til dansk folkeskolekontekst. I forlængelse heraf tilbyder vi oplæg, workshops og skræddersyede udviklingsforløb.

Vi deltager gerne i planlægning og afvikling af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Ture Reimer Mattesen Konsulent, teknologiforståelse

Ude på skolerne og på kommunerne svirrer og summer det med samtaler om robotteknologi, teknologiforståelse, innovation og entreprenørskab.

Hvordan skal vi arbejde med dette i skolen? Skal innovationsdidaktik stå i centrum eller skal faget? Hvordan får vi alle disse perspektiver på god undervisning i spil i skolens travle hverdag? Og hvorfor skal skolen beskæftige sig med innovation, designtænkning, processer og samskabelse. Er det ikke bare ny vin på gamle flasker? Har vi ikke altid arbejdet med kompetencer og dannelse i skolen og i fagene?

Skolen danner ramme for de øvebaner, der giver eleverne erfaringer, erkendelser, færdigheder og kompetencer. I et hyperkomplekst samfund, hvor man som borger skal være i stand til at træffe langt flere individuelle beslutninger, have forståelse for teknologier og brugen af disse i et kritisk og refleksivt perspektiv, og hvor man samtidig stadig skal være kreativ, fleksibel og innovativt tænkende, så er det oplagt, også i relation til skolens formålsparagraf, at arbejde med disse kompetencer i skolen og i fagene.

CFUs fagkonsulenter og adskillige lærere har bidraget til at optimere 21st skills, så kompetencerne indgår med høj grad af meningsfuldhed i en dansk skolekontekst.

Der er på den baggrund udviklet en rød tråd i kompetencenøglerne, der nu findes for alle 3 trin: 1.-3.klasse, 4.-6.klasse og 7.-10.klasse.

Nøglerne er let omskrevet, så de passer ind i en dansk skoletradition og så de opleves meningsfulde for eleverne. De nye nøgler indgår side om side med nye og aktuelle fagligheder og tiltag som f.eks. teknologiforståelse, dialogisk undervisning, innovation, feedback m.m.

21iskolen.dk er fuld af vejledninger og didaktiske støtteværktøjer, der både kan anvendes i den enkelte lærers undervisning og som danner afsæt for, at en skole kan arbejde med 21st skills som et reelt skoleudviklingsarbejde.

Se meget mere på: www.21iskolen.dk 

Ture Reimer-Mattesen, ture@ucl.dk 
It og teknologi

Celine Ferot, crlf@ucl.dk
Dansk, innovation, projektbaseret undervisning og feedback