Få styr på den digitale strategi

Hvordan går det med den digitaliseringen på skolen? Hvad er strategien, og hvor langt er vi egentlig nået? Og hvem ved, hvordan vi fikser wifi'et?

Digital strategi på skolen

Det er ikke alle skoler, der kan svare klart og tydeligt på disse spørgsmål. Hvis der findes en formuleret digital strategi, så samler den sikkert støv i en mappe på skolelederens computer. Der mangler letlæselige skridt-for-skridt-vejledninger til det nyindkøbte it-udstyr. Og det er kun Per, der ved, hvordan man fikser det trådløse net, når det ikke virker. Og hvem har egentlig ansvaret? 

Fælles projekt

En række skoler har i samarbejde med CFU givet deres digitale strategi kunstigt åndedræt og fået gjort it og digitalisering til et fælles projekt på skolen. Det er sket gennem et procesforløb, hvor konsulenter fra CFU i samarbejde med ledelse og medarbejdere faciliterer en halv temadag. Konsulenterne tilbyder at lede processen og medbringer relevante værktøjer, som er nødvendige for at køre processen. På dagen får skolen taget sin digitale temperatur, og resultatet er en konkret handleplan med fx 3-4 realistiske og målbare indsatser, som alle på skolen har været med til at formulere. Efter et år kan CFU komme på besøg og følge op på indsatserne i handleplanen. 

"Redskabet er fuldstændig genialt, fordi det fjerner fokus fra det fysiske. Man bliver tvunget til at tale de store linjer, perspektiver og undervisning. Jeg vil anbefale alle skoler at gøre det - det siger jeg til enhver tid."  
Fortæller Ritt Sølbæk Kristensen, lærer og koordinator på Holluf Pile Skole. 

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU

Læs mere om digital strategi

Holluf Pile skole har i samarbejde med konsulenter fra CFU på UCL været med til at udvikle en dansk version af værktøjet, som udspringer af et EU-projekt, hvor også skoler fra Irland, Sverige, Finland, Frankrig, Portugal og Italien var med. Det handler om at få gjort digitaliseringen til et fælles ansvar, så det ikke kun er en lille gruppe specialister, der nørder med teknologien. 

"Det er en meget demokratisk proces, og det er altid sundt. Man kommer hele vejen rundt, og vi mærker organisationen, når vi alle sammen sidder og taler om det samme." Forklarer Ritt Sølbæk Kristensen.

På Holluf Pile skole var et af resultaterne af samarbejdet med CFU-konsulenterne, at skolens it-vejledere for første gang hørte den almindelige medarbejder sætte ord på, hvorfor de ikke får brugt it og teknologi nok i hverdagen. Det fik sat en samtale igang om, hvordan de kunne styrke læringen med it i undervisningen. Og det blev klart, at der var en gruppe af lærere, der følte, at de ikke fik hjælp nok. De havde brug for mere grundig introduktion. 

Digitalt fokus på årgange

Ledelsen på skolen har valgt at tage lærernes bekymring alvorligt og give plads til, at det tager længere tid at få noget nyt it ind under huden. Et af de konkrete initiativer er, at it-vejlederen sætter fokus på bestemte årgange hvert år. Årgangsteams inviteres til at give udtryk for, hvor de har brug for et it-løft, og vejlederne sørger så for at give den rette hjælp og support.

Ledelsen har en venlig insisteren på, at lærerne skal blive bedre til at bruge it til at understøtte læring i undervisningen. Man er begyndt at afholde workshops, hvor lærerne videndeler og sætter fokus på konkret undervisning med teknologier som microbits, augmented reality, QR-koder eller GPS. 

Den digitale strategi skal vokse nedefra, siger Ritt Sølbæk Kristensen. Ledelsen skal give plads, prioritere og skubbe i en retning, men det er lærerne, der selv skal gå vejen.