Praktisk-musiske fag

Her finder du inspiration til din undervisning i de praktisk-musiske fag i grundskolen. Der er forslag til valg af læremidler, henvisninger til relevante analoge og digitale læringsressourcer og aktuelle kurser inden for fagområdet.

Praktisk-musiske fag

Musik

Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud

Få inspiration til at opfylde fagets formål på læringsressourcer i musik  

 

Billedkunst, håndværk & design, idræt og madkundskab

Den praktisk musiske dimension skal ses som en kvalitet ved undervisning i bred forstand. Praktiske og musiske arbejdsmåder og udtryksformer kan indgå i alle skolens fag og bidrage til, at alle skolens børn får passende udfordringer og udfoldelsesmuligheder.

Få inspiration til at opfylde fagenes formål på læringsressourcer for idræt, H&D, madkundskab og billedkunst