Matematik

CFU's matematikkonsulenter har alle viden om nyeste lærermidler, faghæfter, undersøgelser og forskningsresultater, samt mange års praksiserfaring fra grundskolen. I vores daglige arbejde lægger vi meget vægt på altid at være tæt på den nyeste udvikling inden for matematikfaget, så vi kan hjælpe dig med vejledning og kurser.

Vi kan tilbyde:

 • Faglig og pædagogisk vejledning
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af læremidler
 • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
 • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole
 • Faglig sparring omkring inddragelse af digitale værktøjer i undervisningen, fx GeoGebra, regneark og CAS.
 • Svar på spørgsmål i forhold til prøverne i matematik

Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men vi kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til os, så laver vi en aftale.

Padlet med ideer og inspiration til din undervisning

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik

Fokus på

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i matematikundervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til matematikfaget indeholder samlingen spil i klassesæt, konkrete materialer, robotter, TV og Film. Bestil på www.mitcfu.dk

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Læs hvordan du kan være medbestemmende her.

Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler.

 

Undervisningen i matematik skal udvikle elevernes kompetencer, færdigheder og viden, så eleverne kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i alle aspekter af deres nuværende og fremtidige liv. Eleverne skal opleve, at matematik er et fag, som fordrer og fremmer kreativ tænkning, og de skal møde en undervisning, som er præget af dialog og samtale om verden. De skal opleve, at matematik er et fag, hvor man skal løse problemer, argumentere og kommunikere med hinanden. Og endelig skal eleverne opleve og erkende den rolle, som matematikfaget spiller historisk og kulturelt set, som en måde at forstå verden på, og de skal blive dygtige til at kunne vurdere matematikkens anvendelse i samfundet, for at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Matematikfaget omfatter fire kompetenceområder: De matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Læs mere her. 

Læseplan og undervisningsvejledning

Læseplanen for matematik beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål. 

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Vejledningen rummer også gode oplæg til frugtbare diskussioner for fagteamet.

Både læseplanen og undervisningsvejledningen kan være med til at folde progressionen for matematikfaget ud for læreren, og det er et godt sted at finde overblikket over faget.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til ønskede læremidler og anden inspiration til arbejdet med matematikfagets kompetenceområder. Kontakt os eller send en mail.

Find også gode inspiration til matematik på EMUs hjemmeside.  

Der er forskellige digitale værktøjer, som indgår i matematikundervisningen. Eleverne skal både bruge lommeregner, regneark, dynamisk geometri og cas-værktøjer som redskaber til problemløsning, undersøgelse, læring og kommunikation.

Derudover skal eleverne arbejde med optagelser af fx video, lyd og billede.

Vi kan hjælpe fagteamet med at få et overblik over de gældende krav og regler for faget, samt vejlede jer i nogle af de digitale værktøjer.

Vi har stor viden om GeoGebra og sidder med Det Danske GeoGebra Institut på nationalt plan.

Se mere på vores Facebookside eller få hjælp i vores Facebook-gruppe, hvor man altid kan få hurtig hjælp og inspiration i et venligt og hjælpsomt fællesskab. Læs mere her. 

 

DMN - Danmarks Matematikvejleder Netværk
CFU er med som tovholder i de årlige møder for DMN-netværket i det regionale netværk. Her er der fokus på udviklingsprojekter i de forskellige kommuner, og gensidig inspiration blandt deltagerne i det regionale netværk. Deltagerne i netværket er kommunalt udpegede matematikvejledere.

NGGN - Nordic and Baltic GeoGebra Network
I norden og de baltiske lande samarbejder vi hvert år om afholdelse af en konference og et fælles udviklingsarbejde indenfor forskellige temaer i forhold til matematik og it. 

Netværket har en Facebook gruppe. Læs mere her

Og en hjemmeside. Læs mere her. 

CFU faciliterer et netværk for matematiklærere i Svendborg Kommune, hvor udvalgte lærere fra alle kommunens skoler mødes fire gange om året for at udvikle deres faglige og didaktiske kompetencer ind i matematikfaget.

Kontakt en vores matematikkonsulenter, hvis du er interesseret i at etablere et lignende netværk i jeres kommune.

CFU’s matematikkonsulenter er altid interesserede i at gå i dialog med jer om at tilrettelægge kurser og målrettede kompetenceudviklingsforløb, så de imødekommer jeres lokale ønsker og behov.

Vi har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om udvikling af skræddersyede forløb til enkeltskoler og kommuner om:

 • Den røde tråd i brugen af digitale værktøjer for hele skoleforløbet
 • Kompetenceorienteret og undersøgende matematikundervisning
 • Faglig læsning og skrivning i matematik
 • Mundtlighed i den daglige matematikundervisning
 • Vurderingskultur i matematikfaget
 • Prøverne i matematik.

Kontakt en vores matematikkonsulenter, hvis du er interesseret i at undersøge mulighederne for at få lavet et skræddersyet forløb til jer.

Her har vi samlet en række links med særlig interesse for dig, som underviser i matematik.

Bedre kvalitet i dansk og matematik
KIDM - Matematik lærer 

GeoGebra
GeoGebraforløb til at bruge i undervisningen

GeoGebra MesterSKAB
Det Danske GeoGebra Institut 

Matematikkonsulenterne arrangerer gratis forberedelsesdage, inspirationsdage, cafémøder og afholder kurser og konferencer inden for matematikfaglige temaer. Hold øje med næste matematikfaglige arrangement på vores hjemmeside eller i vores kursuskatalog. Læs mere her. 

CFU tilbyder også webinarer og gratis onlinekurser, hvor du får inspiration og ideer til din matematikundervisning. 

 

 • Bo Kristensen: Vejledning i læremidler, digitale værktøjer, teknologiforståelse i matematikfaget, de matematiske kompetencer, test og evalueringskultur i matematikfaget. btkr@ucl.dk 31 54 68 49 
 • Rikke Teglskov: Vejledning i læremidler, digitale værktøjer, de matematiske kompetencer, afgangsprøverne i matematik, test og evalueringskultur i matematikfaget, vurdering for læring i matmatik. rstk@ucl.dk 40 32 92 65