Erasmus + KA1

CFU har mange års erfaring med at udvikle og drifte mobilitetsprojekter i samarbejde med både skole og kommuner. Projekterne har alle været finansieret af EUs program Erasmus + KA1.

Erasmus + KA1

I perioden 2016 - 2022 har cirka 1200 lærere landet over og dermed cirka 600 skoler deltage i mobilitetsprojekter, hvor lærere og skoleledere har kunnet deltage i kompetenceudviklingsforløb. Herved har mobilteterne bestået i både kursusdeltagelse, konferencedeltagelse eller jobshadowing forløb.  

CFU har med udgangspunkt i skoler og kommuners ønske og behov, stået for udarbejdelse af både ansøgning og afrapportering. Ydermere, har CFU være koordinator for projekterne og har med vores internationale samarbejdspartnere programsat gode 1- 2-årige forløb.

Projekterne har været med forskelligt fokus. Således har temaerne været både fagfaglige og didaktiske.  

Lars Clausen Konsulent og projektleder

Se mere om projekterne fra 2016-2022

 • 2016-2017: 
  Capacity building for staff: Whole-school approach to learning, health and sustainability in school food systems

 • 2016-2017:
  Programmering på tværs af fag og kulturer

 • 2017-2018:
  - Computing i en dansk kontekst - som valgfag og integreret i naturfagene
  - Kompetenceløft af skolers internationale koordinatorer.
  - En mere varieret skoledag
  - Fokus på internetsikkerhed - styrker god kommunikation og kultur

 • 2019-2020:
  - Vurdering for læring og formativ feedback som del af skolens  evalueringskultur
  - Styrk skolens internationale profil - styrk koordinatorfunktionen
  - Kodning og robotteknologi helt ind i klasseværelset

 • 2020-2022:
  - Ambitiøs matematikmestring
  - Vurdering for læring - formativ feedback i et vejleder- og ledelsesperspektiv
  - Teknologiforståelse - strategisk tilgang i fag og på tværs af kulturer
  - Internationalt perspektiv på differentieret læseundervisning (Odense Kommune)
  - DYSiE - Dysleksi i engelskundervisnigen