Indsats for styrkelse af SSF i folkeskolen

Synes du også, at vi skal gøre en indsats for at lykkes mere med SSF i grundskolen? Vær med til at styrke SSF i grundskolerne med CFU's nye projekt målrettet det vigtige emne.

Tilmelding

Ny indsats for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

SSF-projektet har til formål at styrke SSF-undervisningen i grundskolerne, og give børn og unge endnu bedre forudsætninger for at forstå og forholde sig til sundhed, seksualitet og familieliv.

Projektet består af flere forskellige indsatser:

  • I vil få skoleudviklingsmaterialer, der henvender sig til elevråd, teams, ledelse og skolebestyrelse.
  • I vil få øje på læremidler om SSF til jeres fag i mitCFU - I vil kunne deltage i forskellige gratis kursusformater og netværksdage på jeres regionale CFU.
  • I vil få overblik over ressourcer fra interesseorganisationer til undervisningen i SSF. Til projektet hører SSF-kompasset - en digital platform, som samler det hele. Den vil være gratis for skolerne og i brug fra 2023.

Vær med i pilotafprøvningen!

I kan være med i projektet helt fra begyndelsen. 

CFU søger skoler, teams eller enkeltpersoner, som har lyst til at deltage i pilotafprøvninger af de forskellige indsatser i 2023/2024. Meld jer til afprøvninger i projektet "Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen", og bliv rustet til at kunne være med til at kvalificere indsatserne i SSF i klasselokalet, på skolen eller i kommunen.

Hvad får I ud af at være med?

  • Mulighed for at sætte fokus på SSF i undervisningen, på skolen og i kommunen
  • Viden om SSF og SSF-kompassets muligheder
  • Mulighed for at sætte jeres fingeraftryk på projektets indsatser

Det er muligt at deltage i alle eller dele af pilotafprøvningerne, som foregår i alle dele af landet i 2023/2024.

Læs mere om indsatsen, de forskellige pilotafprøvninger og hvordan I tilmelder jer

Vil du også være med til at løfte SSF-undervisningen på din skole og ind i dit fag?

Så læs videre her og hold øje med den nye faglige portal SSFkompas.dk.

Der er udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen. Det læser vi om i medierne, vi ser det på skolerne, og en rapport fra Als Research ApS (2019) peger på, at både ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere. Eleverne savner ligeledes undervisning i emner som rettigheder, normer, køn, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed. 

På baggrund af ovenstående undersøgelse har STUK afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning. Et landsdækkende løft, forankret i den regionale indsats, tæt på de enkelte skolers praksis, der kan styrke både det faglige indhold, et fælles sprog samt en funktionel struktur og organisering.

De nationale Centre for Undervisningsmidler (CFU) faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne og eksterne parter som Sex & Samfund, Børns Vilkår, Danske Skoleelever samt andre relevante aktører. Disse udgør tilsammen et stærkt og nytænkende fagligt felt.

Besøg den faglige SSF-portal, der understøtter din specifikke undervisning

Til oktober vil der være pilotafprøvning på den gratis portal

SSFkompas.dk.

Portalen indeholder læremidler, undervisningsforløb, baggrundsviden og materialer. Materialerne sætter struktur på organiseringen i formater, der kan understøtte en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse kan inddrages. Et særligt fokus er at understøtte kompetenceløft af jer lærere, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter jeres fag.

Hvordan kan I som skole deltage?

I kan både deltage som samlet kommune eller enkelt skole og på forskellig vis fra skole til skole. For at gøre forløbet så fleksibelt som muligt for den enkelte skole er forløbet bygget op omkring en række kursusformater. Disse formater kan uddybes ved kontakt til den regionale CFU-tovholder, se oplysninger nederst. Forløbet ser overordnet således ud:

  • Kickoff-dag: 4. april 2024 kl. 12.00-16.00 - tilmeld dig dagen nederst på siden.
  • Pilotafprøvning af portalen og forskellige kursuspakker 2023/2024.
  • Udrulning af indsats på jeres skole i 2023/2024.

I kan således deltage på fleksibel vis, alt efter jeres muligheder og interesser. Forløbet er gratis.

Vi håber, at det er i jeres interesse at deltage. Tag gerne kontakt til undertegnede, der er jeres regionale tovholder, i forhold til en uforpligtende samtale og afklaring omkring den indsats, I ønsker på jeres skole.

For mere information kontakt din regionale tovholder.

Tilmeld

Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk