Praksisfaglighed i udskolingen

Deltagende kommuner: Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune og Svendborg Kommune (Stokkebækskolen, Nymarkskolen og Rantzausminde skole).

Initiativtagere og leverandører: EVA, Professionshøjskolen Absalon og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

2023-2026

Formål

Det overordnede formål med projektet og kompetenceudviklingsforløbene er at styrke praksisfagligheden i udskolingen i de tre kommuner. Dette med henblik på at styrke elevernes motivation og læring og dermed deres aktive deltagelse i skolens faglige aktiviteter.

Samtidigt skal forløbet bidrage til at øge elevernes kendskab til og respekt for forskellige praktiske fag og erhverv – og ad den vej inspirere
dem til at vælge mellem en bredere palet af uddannelser og job, herunder
erhvervsuddannelser.

Helt konkret skal projektet resultere i en mere praksisfaglig undervisning i udskolingen på de deltagende skoler. Samt en skole- og teamforankret kompetence i fortsat at kunne udvikle undervisningen til at være mere praksisfaglig.

Endelig skal de udviklede undervisningsforløb og inspirationsmaterialer kunne bidrage til, at flere kommuner og skoler på en lettilgængelig måde kan arbejde mere praksisfagligt i dansk og matematik.

Indhold

Med afsæt i EVA’s aktuelle arbejde med praksisfaglighed tages der i projektet afsæt i følgende foreløbige definition af praksisfaglighed:

Praksisfaglighed er en dimension i skolens undervisning, som handler om at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med at løse konkrete praktiske problemer eller gennemføre konkrete praktiske aktiviteter i eller uden for skolens kontekst.

Praksisfaglighed har til formål at understøtte elevernes opnåelse at konkrete praktiske færdigheder og samtidig være en del af den faglige indlæring.

Praksisfaglig undervisning vil ofte være karakteriseret ved en eller flere af disse punkter:

  • En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen.
  • Problembaserede eller anvendelsesorienterede aktiviteter.
  • Fremstilling af et produkt eller afvikling af en aktivitet.
  • Samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen.

Links

Vidensopsamling om praksisfaglighed

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik